Huis voor de ziel Huis voor de ziel

In onze snelle maatschappij vinden we vaak geen tijd of rust voor geluk, verdriet, lijden, liefde, troost, inspiratie en dood.
De Nassaukerk biedt hiervoor ruimte - ongeacht wie je bent - en put daarbij uit een rijke traditie aan teksten, symbolen en rituelen.

 
Snel naar: Snel naar:

 
Help ons: Help ons:

  • als vrijwilliger
  • met een periodieke of eenmalige bijdrage op rekening NL59 INGB 0005 0061 95 - PGA Nassaukerk
mailadres:

 
Kinderen Kinderen

 
Cantate Cantate

 
Een goed gesprek Een goed gesprek

Wil je iemand in vertrouwen spreken? Geen behoefte aan een psycholoog of behandelplan? Wel aan een luisterend oor? Dan kun je bij onze pastores terecht! Ook bij doop, trouwen en rouwen.

 
Kerk en kunst Kerk en kunst

Kunstvesper: zondag 21 oktober, 16.00 uur
Beeldende kunst, muziek, poezie en bijbel in dialoog; thema: innerlijke landschappen

Cantatedienst: zondag 18 november, 10.30 uur
Flevo Barok Consort met motetten van Edward Elgar

 
Bijbeltafel Bijbeltafel

De bijbel lezen als cultureel erfgoed, zonder claim of taboe. Verhalen die tot de verbeelding spreken en de tongen losmaken. De bijbeltafel is eenmaal per maand in Bibliotheek De Hallen.

 
Op Facebook: Op Facebook:

 
Taizé in Amsterdam Taizé in Amsterdam

 
In de stad In de stad