Op de vlucht geboren ... Op de vlucht geboren ...

Soms is het leven zo hard dat het vraagt om een ingrijpen van boven. Kerst is het verhaal van een kind dat op de vlucht geboren wordt.

Welkom in onze kerstnachtviering en/of onze kinderkerstviering.

 
Snel naar: Snel naar:

 
Help ons: Help ons:

  • als vrijwilliger
  • met een periodieke of eenmalige bijdrage op rekening NL59 INGB 0005 0061 95 - PGA Nassaukerk
mailadres:

 
Kinderen Kinderen

 
Cantate Cantate

 
Een goed gesprek Een goed gesprek

Wil je iemand in vertrouwen spreken? Geen behoefte aan een psycholoog of behandelplan? Wel aan een luisterend oor? Dan kun je bij onze pastores terecht! Ook bij doop, trouwen en rouwen.

 
Kerk en kunst Kerk en kunst

Kunstvesper: zondag 16 december, 16.00 uur
Beeldende kunst, muziek, poezie en bijbel in dialoog; thema: reis naar verbinding

Cantatedienst: zondag 3 maart, 10.30 uur
Flevo Barok Consort met twee cantates van Dietrich Buxtehude

 
Bijbeltafel Bijbeltafel

De bijbel lezen als cultureel erfgoed, zonder claim of taboe. Verhalen die tot de verbeelding spreken en de tongen losmaken. De bijbeltafel is eenmaal per maand in Bibliotheek De Hallen.

 
Op Facebook: Op Facebook:

 
Taizé in Amsterdam Taizé in Amsterdam

 
In de stad In de stad