40-dagentijd voorbereiden 2018 40-dagentijd voorbereiden 2018
11 februari, ongeveer 12 uur (na de dienst) in de Nassaukerk:

Bijeenkomst voor geïnteresseerden: 'samen nadenken over de 40-dagentijd'.
Wees welkom!
terug