Aswoensdag 2012 Aswoensdag 2012

Aswoensdag markeert het begin van de veertigdagentijd: een periode van inkeer en onthouding van overdaad, om ontvankelijk te worden voor wat er wel en niet toe doet in ons leven en het met Pasen opnieuw te wagen met de hoop en de liefde.

Wie deze periode van voorbereiding op het feest van Pasen bewust wil beginnen met een en betekenisvol eeuwenoud ritueel is welkom in de viering van Aswoensdag. Met as van verbrande palmtakjes tekenen we een kruisje op ieders voorhoofd. Een gebaar dat uitdrukking geeft aan onze kwetsbaarheid en tegelijk aan de belofte die daarin schuilt: Mens ben je, stof van de aarde, wees gezegend! Wie kan die bemoediging niet gebruiken?

Deze viering vindt dit jaar voor het laatst plaats in de Magdalenakapel die na Pasen de deuren moet sluiten.


Wat:         Viering van Aswoensdag
Waar:       Magdalenakapel, Spaarndammerstraat 460C
Wanneer: woensdag 22 februari 2012, 19.00 uur

terug