Cantatedienst Cantatedienst

De cantates van Bach zijn niet voor de concertzaal geschreven, maar voor de eredienst. Daar komen ze ook een slordige drie eeuwen later nog altijd het beste tot hun recht.

Op zondagmorgen 9 februari klinkt de cantate ‘Nimm was dein ist und gehe hin’ – door Bach geschreven voor zondag 6 februari 1724 (BWV 144). Het zijn de woorden van de wijngaardenier tot de verongelijkte werkers van het eerste uur die moeten toezien hoe de werkers van het elfde uur hetzelfde loon ontvangen (de gelijkenis van Jezus staat te lezen in Matteüs 20,1-16). Een preek in muziek, vol symboliek en tekstuitbeelding. Een oproep tot soberheid en tevredenheid.

Er zal nog meer muziek klinken deze morgen. De viering wordt ingeluid en uitgeluid met delen uit het Brandenburgs Concert nr. 4, ook van Bach en tussen de schriftlezingen horen we een werk van Dietrich Buxtehude: ‘Der Herr ist mit mir’ – de tekst is ontleend aan Psalm 118.

Het nog jonge Bach Ensemble Amsterdam is samengesteld uit amateurmusici van hoog niveau en staat onder leiding van Paulien Kostense en vocal coach Michiel Meijer. Het stelt zich ten doel de muziek van Bach op authentieke wijze uit te voeren, maar wel op moderne instrumenten.
De solisten zijn Susan Jonkers (sopraan), Leonie van Rheden (alt) en Robert Buckland (tenor). Klaas Holwerda is liturg.


Waar       : Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer : zondag 9 februari, 10.30 uur
Kosten     : vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info           : Klaas Holwerda, 684 4216, 331 0793 of


Volgende cantatediensten

18 mei 2014, 16.00 uur met Bach Ensemble Amsterdam

Volgende kunstvespers

26 januari 2014, 16.00 uur met Eva Camara (schilderijen) en Caroline Deul (cello)
18 april 2014, 20.00 uur (Goede Vrijdag)
22 juni 2014, 16.00 uur

Klik hier voor informatie over eerdere cantatediensten.

Cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. cantatediensten.

terug