Cantatedienst Cantatedienst

Muziek van Bach en Mendelssohn staat centraal in de cantatedienst op zondag 21 september. Van Johann Sebastian Bach klinkt de uiterst expressieve liedcantate 'Jesu der du meine Seele' en van Felix Mendelssohn Bartholdy het welluidende 'Verleih uns Frieden gnädiglich'. De muziek van deze werken brengt ons in een ander, religieus bewustzijn. Zo openen we de vredesweek met een muzikaal morgengebed voor vrede.

Bach schreef zijn cantate voor zondag 10 september 1724 in de Thomaskirche te Leipzig waaraan hij als cantor verbonden was. De compositie van Mendelssohn ontstond tijdens zijn Grande Tour door Europa in 1831 in Itallie, in dezelfde tijd als zijn Italiaanse Symfonie. De veel oudere tekst van Martin Luther (1533) is een gebed om vrede. Boven militaire, politieke of sociale vrede uit gaat het om de innerlijke vrede die een mens alleen 'gnädiglich' geschonken kan worden. De muziek roept deze gelukzalige stemming op.

Het Bach Ensemble Amsterdam voert deze werken uit. Dit nog jonge ensemble, samengesteld uit amateurmusici van hoog niveau, staat onder de bezielende leiding van Paulien Kostense. Als solisten werken mee: Sebastian Brouwer (tenor) en Michiel Meijer (bas).

Zolang het hoofdorgel in de kerk niet gerestaureerd is, zal het niet meer gebruikt worden om te voorkomen dat de bijgeluiden van de lekke balgen afbreuk doen aan de beleving van de muziek.


Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer: zondag 21 september, 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtlijn: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, 684 4216, 331 0793 of kholwerda@hetnet.nl


Volgende cantatediensten

21 september, 10.30 uur
4 januari, 10.30 uur

Volgende kunstvespers

16 november, 16.00 uur
18 januari, 16.00 uur
3 april (Goede Vrijdag), 20.00 uur
7 juni, 16.00 uur

Klik hier voor informatie over eerdere cantatediensten.

Cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. cantatediensten.

terug