Cantatedienst Cantatedienst
De laatste twee cantates uit het Weihnachtsoratorium van Bach staan centraal in de cantatedienst op zondag 4 januari. Deze cantates zijn geïnspireerd op het bijbelverhaal van de koningen die het kind Jezus komen aanbidden en de vlucht van Jozef en Maria met het kind Jezus naar Egypte (Matteüs 2). De cantates werden voor het eerst uitgevoerd op 2 en 6 januari 1735 in Leipzig. Een muzikaal morgengebed op de eerste zondag van het nieuwe jaar.

Het Bach Ensemble Amsterdam voert de cantates uit. Dit nog jonge ensemble, samengesteld uit amateurmusici van hoog niveau, staat onder de bezielende leiding van Paulien Kostense en stelt zich ten doel de muziek van Bach op authentieke wijze uit te voeren, maar wel op moderne instrumenten. De solisten zijn Titia van Heyst (sopraan) en Michiel Meijer (bas).
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer: zondag 4 januari, 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtlijn: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, 684 4216, 331 0793 of

Volgende cantatediensten
4 januari, 10.30 uur
7 juni, 10.30 uur

Volgende kunstvespers
16 november, 16.00 uur
18 januari, 16.00 uur
3 april (Goede Vrijdag), 20.00 uur
28 juni, 16.00 uur

Klik hier voor informatie over eerdere cantatediensten.

Cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. cantatediensten
terug