Cantatedienst Cantatedienst
Twee concerto's van Antonio Vivaldi en het Credo uit de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach zullen zondagmorgen 7 juni klinken in de Nassaukerk. Het wordt een bijzondere muzikale en spirituele ervaring.

De Hohe Messe is het laatste werk dat Bach schreef voor zijn dood in 1750. Er was geen directe aanleiding voor het schrijven van deze compositie. De Hohe Messe omvat veel herbewerkingen van eerdere composities en het oogmerk van Bach lijkt het bieden van een staalkaart van 150 jaar vocale kerkmuziek, reikend van de late renaissance via hoog-barok tot de galante stijl. Dat geldt in het bijzonder van het negendelige en symmetrisch aangelegde Credo: het onbetwiste hoogtepunt van de Hohe Messe. Bach zelf heeft dit laatste werk nooit uitgevoerd. De eerste volledige uitvoering vond pas in 1859 plaats, lang nadat het werk was uitgeroepen tot het grootste muzikale kunstwerk van alle tijden en volken.

Het Bach Ensemble Amsterdam onder de bezielende leiding van Paulien Kostense zal de muziek uitvoeren met medewerking van Titia van Heyst (sopraan), Elsbeth Gerritsen (alt), Michiel Meijer (bas) en Klaas Holwerda (liturg).
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer: zondag 7 juni, 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage (richtlijn: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, 684 4216, 331 0793 of

Volgende cantatediensten
7 juni, 10.30 uur

Volgende kunstvespers
28 juni, 16.00 uur

Klik hier voor informatie over eerdere cantatediensten.

Cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. cantatediensten.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug