Crèche Crèche
Voor kinderen jonger dan vier jaar is er een crèche tijdens de viering op zondagmorgen (behalve in de zomervakantie). Na het moment met de kinderen in de viering verlaten zij samen met de andere kinderen de kerkzaal.
terug