Bijzondere dagen Bijzondere dagen
Andere zondagen met een eigen kleur zijn de startzondag (september) waarmee we het begin van een nieuw werkseizoen markeren en de gedachtenisviering (november) waarin we de gestorvenen uit onze brede gemeenschap van kerk en buurt gedenken door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.

terug