cantatedienst cantatedienst
Geen cantatedienst in strikte zin deze keer. Wel een viering waarin vocale muziek als verkondiging fungeert. Het Flevo Barok Consort onder leiding van Gert Jan Velders voert drie motetten uit van Edward Elgar (1857-1934): Ave verum, Ave Maria en Ave Maris Stella. De serene lijnen geven de muziek een spiritueel karakter. Klaas Holwerda is liturg.

'de inleidende overweging brengt de muziek voor mij dichterbij'

Elgar groeide op in een muzikaal gezin in de nabijheid van Worcester. Het landschap van de Malvern Hills in de Midlands van Engeland waar hij woonde, vormde mede een bron van inspiratie voor zijn composities. Hij bracht de Engelse klassieke muziek aan het einde van de negentiende eeuw op een hoger en internationaal niveau.

Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram halte 10 De Wittenkade; parkeren vrij)
Wanneer: zondag 18 november, 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage naar draagkracht (zo mogelijk: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, 

Volgende cantatediensten
zondag 18 november, 10.30 uur: motetten van Edward Elgar
zondag 3 maart, 10.30 uur: cantates van Dietrich Buxtehude
De muziek wordt uitgevoerd door het Flevo Barok Consort

Volgende kunstvespers
zondag 21 oktober, 16.00 uur
zondag 16 december, 16.00 uur

Klik hier voor informatie over eerdere cantatediensten.

Cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. cantatediensten.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug