startzondag startzondag
Kijken met het hart

Zondagmorgen 8 september starten we als gemeente een nieuw seizoen. Met een wat uitgebreider programma en een wat meer experimentele opzet dan meestal.

We beginnen en eindigen met een liturgisch moment: aan het begin rond de Schrift en aan het einde rond de Tafel. Daartussen een programma in verschillende groepen waarbij ieder iets kan kiezen dat bij haar of hem past: een stevig gesprek, de handen uit de mouwen of nog iets anders.

We beginnen op startzondag ook aan een reeks bijbelverhalen over David die doorloopt tot in oktober. De aftrap is het verhaal van de zalving van David. Daarin heet het dat God kijkt met het hart. En dat levert heel andere keuzen op dan voor gedoodverfde kandidaten.

Een thema dat veel raakvlak heeft met de exposure waarin we ons samen oefenen. Daarin komt het toch ook voor alles aan op een oefening in kijken. Met aandacht kijken. Hoe zien wij onszelf, elkaar en alles wat er gaande is in onze buurten? En wanneer weten wij ons gezien of ervaren wij roeping?

Het programma in groepen borduurt voort op thema’s die in het traject van exposure tot nu toe naar boven gekomen zijn.

Twee punten van praktische aard en aandacht vooraf:
1. Het programma duurt van 10.30 tot uiterlijk 12.30 uur. Houd daar rekening mee voor het parkeergeld, mocht u met de auto komen. Niemand zou overigens de zegen niet mogen halen vanwege de parkeerpenningen. Dreigt dat toch: graag een seintje naar een van onze diakenen!
2. Wilt u iets meebrengen voor de gezamenlijke maaltijd? We hebben er het volste vertrouwen in dat er dan aan het einde ‘manden met brokken’ overblijven, die hun weg zullen vinden naar De Schakel, Filah of de voedselbank.


Meer informatie:
terug