Palmpasen en Pasen Palmpasen en Pasen
[NB: ALLE HIER GENOEMDE VIERINGEN ZIJN ALLEEN ONLINE MEE TE MAKEN]

Palmpasen - Stille Week - Pasen
In de Stille Week volgen we het verhaal van intocht, lijden, dood en opstanding van Jezus op de voet. Kleurrijke en expressieve schilderijen bij deze taferelen van Mathisse Arendsen vergezellen ons


Palmpasen: heden hosanna, morgen kruisig hem!
Palmpasen confronteert ons met de grilligheid van de volksgunst: het warme onthaal van Jezus - door kinderen verbeeld in hun vrolijke optocht met palmpaasstokken - dat binnen de kortste keren omslaat in een massahysterie: weg met hem!

zondag 5 april, 10.30 uur
           

Witte Donderdag: de kracht van eenvoud
Witte Donderdag vieren we samen met onze jongerengemeenschap Taizé in Amsterdam. De aankleding van de kerk, de meditatieve gezangen en de momenten van stilte ademen de sfeer van de bekende gemeenschap in de Franse Bourgogne. Met de eenvoudige schoonheid van een bord en bekers van aardewerk staan we stil bij het laatste pesachmaal van Jezus met zijn leerlingen. Aan het einde van de viering staan we stil bij het eenzame waken van Jezus in de hof: hij loopt niet weg voor het lijden en laat zo zien wat liefde is.
donderdag 9 april, 20.00 uur
Goede Vrijdag: oog in oog met geweld
Op Goede Vrijdag verbinden we het verhaal van het lijden en sterven van Jezus met ervaringen van verraad, verdriet, lijden, onmacht, dood en rouw in onze eigen wereld. Is er een antwoord op tegenstellingen en uitingen van haat en vernietiging? Bijbelfragmenten, beeldende kunst, hedendaagse poëzie, gebeden en gezongen bijdragen van de cantorij komen hierin samen. Aan het einde van de viering plaatsen we in stilte en in het donker lichtjes bij een levensgroot kruis.
vrijdag 10 april, 20.00 uur
            

Paaswake: nacht van de hoop
Dan is er de nacht van de hoop. In de paaswake doorwaken we symbolisch de nacht van de dood. Daarbij klinken grootse bijbelse verhalen van schepping, uittocht en nieuw begin. We zien uit naar het eerste licht van de nieuwe morgen. Vanaf een nieuwe paaskaars wordt het licht door de rijen doorgegeven. Uitbundig verwelkomen we het. Rond de doopvont staan we stil bij de doop als teken van onze toewending naar het leven dat we altijd opnieuw mogen beginnen.
zaterdag 11 april, 21.30 uur
Paasmorgen
Soms treedt in een mensenleven de duisternis in, maar altijd volgt de ochtend. Op paasmorgen vieren we met jong en oud en met kerk en buurt feestelijk en uitbundig hoe het leven het wint van de dood en hoe vergeving en hoop altijd weer sterker blijken dan verraad en dood.
zondag 12 april, 9.30 uur paasontbijt en 10.30 uur paasviering
            
terug