Kerk en kunst Kerk en kunst
Kunstvesper: voor de afgelopen kunstverspers, zie daarvoor de archiefpagina.
Wanneer ze na de corona-tijd weer georganiseerd worden is nog niet bekend.
Beeldende kunst, muziek, poezie en bijbel in dialoog; thema voor de volgende volgt nog.

Cantatedienst: voor de afgelopen cantatediensten, zie de archiefpagina.
terug