Literaire avond met Jan Siebelink Literaire avond met Jan Siebelink

Het boek Knielen op een bed violen heeft in Nederland een gevoelige snaar geraakt. In een brief aan zijn uitgever schrijft Siebelink: “Ik ben altijd bang geweest om het complete verhaal te vertellen: het geleidelijk maar onstuitbaar afglijden van een zachtaardig maar in zijn jeugd verwond man - vluchtend in het zwartste calvinisme - en het verdriet dat hij in zijn naaste omgeving veroorzaakt. Het is ook het verhaal van een grote liefde. Een man en een vrouw: de een wil overleven in het hiernamaals, de ander in het nu.”

Binnen twee jaar werden 400.000 exemplaren van het boek verkocht, het werd genomineerd voor de NS Publieksprijs en het won de AKO Literatuurprijs. De schrijver moet zich met een chauffeur door het land bewegen om aan de vraag naar lezingen en voordrachten te kunnen voldoen. De filmrechten van het boek zijn verkocht. Het wordt over de hele wereld vertaald. En dat terwijl het gaat over een bijna vergeten aspect van de Nederlandse cultuur: de religieuze orthodoxie. Hoe is het succes van dit boek te verklaren?

Op 9 september 2008 zal Jan Siebelink over deze en andere vragen worden geïnterviewd en zal hij hierover met het publiek in gesprek gaan.

Literaire avond met Jan Siebelink in de Nassaukerk, De Wittenkade 111
9 september 2008, 20.00 uur, entree € 6,50 (met stadspas € 4,50).


Het interview met Jan Siebelink is de aftrap van een groter project, getiteld ‘Jan Siebelink en de vraag naar God’. Het wordt georganiseerd vanuit de Nassaukerk. Bij dit project behoren verschillende activiteiten die allemaal een link hebben met het boek Knielen op een bed violen. Soms is die link heel direct, bijvoorbeeld tijdens twee avonden waarop het boek van Siebelink zal worden besproken. Bij andere activiteiten staan thema’s centraal die in het boek een rol spelen, zoals ‘vrijheid en gebondenheid’ en ‘transcendentie’.

Alle activiteiten op een rijtje:

Literaire kring
Tijdens twee bijeenkomsten in september en oktober wordt het boek Knielen op een bed violen besproken

Kunstproject
Creatieve workshop op 13 november, 27 november en 11 december 2008 over ‘vrijheid en gebondenheid’ onder leiding van Rietje Bulthuis

Expositie
In januari en februari 2009 zal in de Nassaukerk een expositie te zien zijn van kunstenaars uit de buurt: ‘Jan Siebelink in de beeldende kunst’

Gedichten
Kantlijn, de schrijfclub voor daklozen, zal tijdens de kerk&buurt maaltijd in januari 2009 gedichten voordragen die geïnspireerd zijn op het boek

Viering
Viering in de Nassaukerk rond een van de thema’s van het boek (voorjaar 2009); in de viering wordt gebruik gemaakt van de expositie

Muziekproject
Uitvoering door een projectkoor van een nieuwe compositie bij een van de thema’s van het boek

Voor actuele informatie over het gehele project: www.kerkkoepelwest.nl of .

terug