Ruimte: kunstvesper Ruimte: kunstvesper

Ruimte: dat is het thema van de kunstvesper op zondagmiddag 22 juni. Deze ruimte wordt om te beginnen al opgeroepen door de schilderijen die Roelien van Aalderen in de maanden mei en juni exposeert in de Nassaukerk. Tot de kern terug gebrachte landschappen, vaak met aandacht voor het detail en soms ook niet meer dan kleurvlekken, ruim en licht van sfeer, combinaties van herinneringen en fantasieën, gemaakt om in rond te dwalen, er uit te stappen en weer in terug te keren.

Ruimte zal ook het thema zijn van gedichten en fragmenten uit de bijbel die in de kunstvesper zullen klinken bij de schilderijen. De ervaring in de ruimte gezet te worden, de durf oude overtuigingen los te laten en ruimte te maken voor nieuwe, de kunst je eigen ruimte in te nemen en het vermogen anderen de ruimte te geven: het gaat allemaal meeresoneren als het goed is. Tsjimme de Haan tenslotte zal met zang de ruimte innemen.

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Een kunstvesper verkent dit raakvlak. Laat u meenemen in een verrassende dialoog tussen beeldende kunst, muziek, poëzie en bijbel rond een oermenselijk thema. De opzet biedt ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden vertolken wat onzegbaar is.


Op zondag 11 mei om 11.30 uur zal Roelien van Aalderen haar werk toelichten. Ook is er dan gelegenheid om met de kunstenaar in gesprek te gaan.


Waar       : Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer : zondag 22 juni, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten    : vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info        : Klaas Holwerda, 684 4216 of 331 0793 of kholwerda@hetnet.nl


Volgende kunstvespers

22 juni 2014, 16.00 uur

Volgende cantatediensten

18 mei 2014, 16.00 uur

In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

terug