Erbarme dich: kunstvesper Erbarme dich: kunstvesper
Erbarme dich: de aanhef van deze bekende aria uit de Matthäus Passion van Bach dekt elke vorm van menselijk lijden. De reeks schilderijen van Lia Kok onder deze titel geeft uitdrukking aan emoties als verdriet, verlies, rouw en onmacht. In termen van de 16e eeuwse mysticus Jan van het Kruis: ze betreden de ruimte die God verlaten heeft.

Lia Kok schildert eenlingen voor wie het leven niet maakbaar blijkt en in wie toch iets van een onbewust verlangen naar herstel lijkt te leven. Afgescheurde en mee beschilderde stukjes krantenpapier op het doek staan symbool voor verscheurdheid en wereldleed. Persoonlijk en algemeen lijden raken aan elkaar. Een symbiose tussen schoonheid en onbehagen.

Erbarme dich: een uitdrukking van verlangen en ook een oproep van mens tot mens om op te staan tegen de zinloosheid, de aarde trouw te blijven en zich te ontfermen over de medemens. En dat is wat anders dan de vrome vlucht waarin religie zo vaak vervalt.

De expositie is tot en met Pasen in de kerkzaal aanwezig. Op zondag 2 april om 12.00 uur houden we een kunstgesprek waarin we met elkaar uitwisselen wat de schilderijen bij ons oproepen.

In de viering van Goede Vrijdag verbinden we de schilderijen met het bijbelse lijdensverhaal, hedendaagse ervaringen van lijden, poëzie en muziek (vrijdag 14 april, 20.00 uur).
 
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 10 halte De Wittenkade; parkeren vrij)
Wanneer: zondag 2 april, 12.00 uur (kunstgesprek) en vrijdag 14 april, 20.00 uur (kunstvesper)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, holwerda@nassaukerk.nl

Volgende kunstvespers
vrijdag 14 april, 20.00 uur: met Lia Kok (Erbarme dich)
donderdag 25 mei, 16.00 uur: met Foke Stribos (schilderijen)

Volgende cantatediensten
zondag 28 mei, 10.30 uur: Himmelfahrtsoratorium
In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug