Bijbeltafel Bijbeltafel
Aan de bijbeltafel lezen we de bijbel als wereldliteratuur en cultureel erfgoed. Zonder claim of taboe. Met gelovigen en ongelovigen samen. Daarbij geven we ook aandacht aan hoe kunstenaars de bijbel verstaan en vertolken.

Klik hier voor actuele informatie.
terug