Vacature Vacature

De Nassaukerk in Amsterdam Westerpark / Oud West is op zoek naar een fulltime werker met speciale aandacht voor “Kerk & Gezin”.

De Nassaukerkgemeente is een open, levendige, hartelijke en op de buurt gerichte geloofsgemeenschap waar ieder welkom is ongeacht geloof, achtergrond, opleiding, leeftijd, geaardheid of vitaliteit. Teksten uit de bijbel - hoe weerbarstig soms ook - zijn voor ons een bron van inspiratie. Sleutelbegrippen binnen onze gemeenschap zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en ruimte voor bezinning op levensvragen. Kortom: de Nassaukerk is een plek van geloof in de stad en staat voor meer kerk in de buurt.

Projectomschrijving
De Nassaukerk kiest met overtuiging voor een integrale aanpak van vernieuwing waarin het motiveren van de bestaande gemeenschap tot verandering en het doen van ontdekkingen hand in hand gaat met het ontplooien van nieuwe initiatieven en het zoeken van nieuwe bondgenoten in de wijk. De vernieuwing krijgt een toespitsing in twee kansrijk gebleken focusgebieden, te weten ‘kerk en gezin’ en ‘kerk en kunst’. Tegelijkertijd zet ook het bestaande werk van ‘kerk en buurt’ in op vernieuwing.
Het doel van dit project is om als Nassaukerk van betekenis te kunnen zijn voor de snel groeiende groep ouders met jonge kinderen in de wijk. Deze gezinnen kunnen worden aangeduid als doelgroep van dit project.

Werkzaamheden
 Participeren in het team van werkers en in de kerkenraad van de Nassaukerk
 Participeren in de op te richten werkgroep Kerk & Gezin van de Nassaukerk
 Leggen en onderhouden van contacten in de wijk, met gezinnen, scholen, buurthuizen, andere kerken, projecten, etc.
 Samen met leden uit de doelgroep en andere betrokkenen werken aan de ontwikkeling van passende kerkvormen en activiteiten, die aansluiten bij ‘kosmopolitische’ gezinnen met jonge kinderen.
 In samenwerking met de andere werkers pastor zijn voor de eigen doelgroep en een aandeel leveren bij de reguliere gemeenteactiviteiten.
 Participeren in een bovenwijks netwerk van ‘missie-genoten’

Wat verwachten we van jou?
 HBO of academisch denk- en werkniveau, met een theologische en/of agogische achtergrond
 Een open en creatieve pioniersgeest, een teamspeler en een netwerker
 Dat je regelmatig voorgaat in de eredienst
 Affiniteit met de doelgroep; kinderen en hun ouders in een grootstedelijke context
 In staat om vrijwilligers te werven en hen tot eigenaar van hun activiteiten te maken
 In staat om de gedifferentieerde werkgebieden met elkaar te verbinden
 Lid van de PKN of bereid dat te worden
 Participeren in het proces van stedelijke kerkvernieuwing van de Protestantse Kerk Amsterdam

Wat bieden wij?
 Uitdagend werk in een zich ontwikkelende stadswijk
 De mogelijkheid geloof en zingeving op een creatieve en eigentijdse manier vorm te geven voor een aantrekkelijke doelgroep
 Samenwerking met een diverse groep mensen uit kerk en buurt en een enthousiast team van werkers
 Een stuurgroep die het hele vernieuwingsproject begeleidt en een werkgroep in oprichting die je met raad en daad terzijde staat
 Een aanstelling voor een jaar met de mogelijkheid van verlenging (voorlopig maximaal vier jaar)
 Een aanstelling als kerkelijk werker conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland

Informatie of reageren?
Meer informatie alsook het projectplan is te verkrijgen bij Corine van den Berg, scribanassaukerk@gmail.com, 06-12230439 of
Anrina Kolkman, voorzitternassaukerk@gmail.com, 020 6188256.
Voor algemene informatie zie www.nassaukerk.nl en www.protestantsamsterdam.nl.
Brief met CV uiterlijk 2 januari 2013 richten aan: Sollicitatiecommissie Nassaukerk, scribanassaukerk@gmail.com of de Wittenstraat 114, 1051 BB.

terug