Inspiratie-avonden najaar 2011 (september 2011) Inspiratie-avonden najaar 2011 (september 2011)

De Nassaukerk is volop in beweging. Een vergroting van ons werkgebied en veranderingen in onze buurten stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Bij het ontwikkelen van nieuw beleid betrekken we graag zo veel mogelijk mensen. Daartoe bieden inspiratie-avonden volop gelegenheid.

Eerdere zeer geanimeerde avonden leverden een visie op en daarnaast veel ideeën en energie (zie de verslagen van 25 november 2010, 17 februari 2011 en 23 juni 2011). Ook hebben we onszelf beoordeeld op zeven kenmerken van gezonde gemeenten. De uitkomsten daarvan bieden stof voor weer drie najaarsavonden.

Op donderdag 22 september 2011 buigen we ons over onze inspiratiebronnen. Daarbij ging het over vragen als: Hoe en waar voeden we onze inspiratie? Hoe verbinden we bijbel en dagelijks leven? Wat zien we de komende jaren als onze opdracht? Het was een avond waar de deelnemers met nieuwe energie vandaan kwamen.

Op donderdag 13 oktober 2011 houden we onze gastvrijheid en onze buurtbetrokkenheid tegen het licht. Wat is de kracht van onze traditie hierin? En wat kunnen we op dat punt nog leren?

Op donderdag 24 november 2011 krijgt onze durf om keuzes te maken aandacht.


Wat:         inspiratie-avonden
Wanneer: donderdagen 22 september, 13 oktober en 24 november 2011
Tijd:         20.00-22.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur)
Waar:       Nassaukerk, De Wittenstraat 114.
Info:         Klaas Holwerda, 020 684 4216 of 020 331 0793 of
                Anrina Kolkman, 020 618 8256 of

terug