Viering voor kerk en buurt 31 augustus 2008 Viering voor kerk en buurt 31 augustus 2008

Net voor de ‘R’ weer in de maand verschijnt, organiseert de Nassaukerk op zondag 31 augustus 2008 twee buurtgerichte activiteiten: een buurtviering en een buurtwandeling. Ze sluiten in tijd op elkaar aan, maar deelname aan één van beide activiteiten behoort evenzeer tot de mogelijkheden.

Wat is vrijheid?
Om 10.00 uur begint op zondagmorgen 31 augustus 2008 in de Nassaukerk opnieuw een laagdrempelige viering voor kerk en buurt. Vrijheid en de achterkant van vrijheid vormen het thema dat centraal staat.
Velen vierden in de zomermaanden vakantie en dat gegeven prikkelde de vraag: Wat is eigenlijk vrijheid? Ook velen vierden geen vakantie en bleven in de stad. Om welke redenen ook. En eenzamer misschien wel dan in andere perioden van het jaar. Hoe kijken zij aan tegen het thema vrijheid? Wilma Dierx interviewde bezoekers van de inloop in De Schakel met de vraag: wat betekent voor jou vrijheid?
Deze impressies zullen klinken in de viering. Daarnaast wordt een oerverhaal uit de bijbel gelegd. Over vrijheid ... en de achterkant van vrijheid. Wijkpredikant Klaas Holwerda is voorganger en de internationale muziekgroep Vital verleent medewerking aan deze bijzondere viering.

Nassaukerk, De Wittenkade 111, zondag 31 augustus 2008, 10.00 uur. Voor meer informatie: telefoon 020 684 4216 of .


Een rondje om de kerk
Onder de noemer 'een rondje om de kerk' gaat diezelfde morgen een nieuw initiatief van start: een wandeling van ruim een uur door de wijk. De tocht is uitgezet door Greetje van Drooge en Piet Vink en brengt u op onvermoede plekjes. Onderweg zullen zij ook de aandacht vestigen op bijzonderheden waaraan je anders misschien voorbij loopt. De wandeling start om 11.45 uur in de wijkzaal van de Nassaukerk (vanaf 11.15 uur is er zoals iedere week koffie) en eindigt met een kop thee in Filah, het eettafelproject van Kerk en Buurt Westerpark in de Van der Hoopstraat.
Het 'rondje om de kerk' staat voor iedereen open. Speciaal mensen die nog maar kort in de wijk wonen en buurtgenoten die hun eigen wijk nog beter willen leren kennen, zijn welkom om mee te wandelen. De wandeling kan aansluitend op de voorafgaande viering voor kerk en buurt gemaakt worden, maar is ook los verkrijgbaar.

Start: wijkzaal Nassaukerk, De Wittenstraat 114, zondag 31 augustus 2008, 11.45 uur. Voor meer informatie: telefoon 020 684 4216 of .

terug