Gedachtenisviering 2013 Gedachtenisviering 2013

Eenmaal in het jaar, op de eerste zondag van november, gedenkt de Nassaukerk de gestorvenen. Van elk van de gestorvenen noemen we in deze viering de naam en voor elk van hen steekt een familielid of een naaste vriend of vriendin een kaars aan. Zo eren wij de gestorvenen en houden wij de herinnering aan hen die ons voorgingen levend. Want vergeten worden en niet langer in de herinnering van anderen voortleven is pas echt dood zijn.

Daarom is deze viering begin november altijd een kostbaar moment waarvoor velen apart en soms van ver komen. We steken kaarsen aan voor mensen die ons dierbaar waren en van wie wij afscheid moesten nemen, ontredderd of dankbaar. Elke naam die klinkt roept herinneringen wakker aan een onvervangbare mens die leefde in ons midden. Beelden, geuren en kleuren, momenten die onuitwisbaar in de herinnering staan: die stem, die ogen, die kenmerkende beweging. Herinneringen die vreugde wekken, herinneringen die nog pijn doen en herinneringen die met ontroering vervullen.

Gedachtenisplaats
In de Nassaukerk is een gedachtenisplaats ingericht, die uiteraard een rol speelt in de gedachtenisviering. Op twee platen van gekleurd plexiglas staan de namen van de laatst gestorvenen. Op een lessenaar onder het venster ligt een gedachtenisboek met gedichten, verhalen over en foto's van gestorvenen, gemaakt door nabestaanden.

Iedereen welkom
Bij het noemen van de namen van de gestorvenen wordt geen onderscheid gemaakt tussen trouwe kerkgangers en bezoekers van onze projecten. De kerk biedt aan buurtgenoten die geen lid zijn van de kerk graag de ruimte ook hun dierbaren met het noemen van hun naam en het aansteken van een kaars te gedenken. Dat kan spontaan in de gedachtenisviering, maar u kunt hun namen ook al van te voren doorgeven aan onze wijkpredikant, Klaas Holwerda (telefoon 6844216; e-mail nassaukerk@gmail.com).

De gedachtenisviering wordt gehouden op zondag 3 november om 10.00 uur in de Nassaukerk, De Wittenkade 111.

terug