Stille Week en Pasen 2014 Stille Week en Pasen 2014


De Stille Week is de week die begint met Palmpasen en eindigt met Pasen. Wees welkom om deze week vol rituelen mee te vieren in de Nassaukerk.

Palmpasen: zondag 13 april 10.00 uur
Viering van de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem met een optocht van kinderen met palmpaasstokken om de kerk en door de kerk. Maar ook de passie krijgt aandacht: ‘heden hosanna, morgen kruisigt hem!’ Na de viering trekken de kinderen met hun palmpaasstokken de buuurt in.

Witte Donderdag: donderdag 17 april 20.00 uur
Witte Donderdag vieren we voor de derde keer al weer samen met gemeenschap van jongeren die rond de Taizévieringen in de Nassaukerk gegroeid is. De aankleding van de kerk, de meditatieve gezangen en de momenten van stilte ademen de sfeer van de bekende gemeenschap in de Franse Bourgogne. Rond de tafel vieren we de maaltijd die Jezus met de twaalf leerlingen vierde. Eenvoudig en doeltreffend. Zonder tafelzilver. Met een bord en twee bekers van aardewerk. Met een rond Turks brood, waarvan ieder voor zijn of haar buurvrouw of buurman een stukje afbreekt.

Goede Vrijdag: vrijdag 18 april 20.00 uur
Op Goede Vrijdag staat de eigentijdse kruisweg centraal die ons al vanaf het begin van de veertigdagen in de kerkzaal omgeeft. Indringende en confronterende beelden waarin Gerard de Bruin vanuit zijn eigen ervaring uitdrukking geeft aan ‘lijden en loslaten’, het thema van de reeks staties. De collages nodigen uit eigen ervaringen met lijden en loslaten te verbinden met het verhaal van het lijden en sterven van Jezus.

Paaswake: zaterdag 19 april 21.30 uur
Dan is er de nacht van de hoop. In de paaswake doorwaken we als het ware de nacht van de strenge, bittere dood en zien we met de grote bijbelse verhalen van schepping, uittocht en opstanding uit naar het eerste licht van de nieuwe morgen. Vanaf  een nieuwe paaskaars wordt het licht door de rijen doorgegeven. En rond de doopvont staan we stil bij de doop als teken van onze opstanding tot nieuwe mensen.

Paasmorgen: zondag 20 april 10.00 uur (paasontbijt 9.00 uur)
Op paasmorgen vieren we met jong en oud en met kerk en buurt het leven dat het wint van de dood. Met vooraf al een gezellig paasontbijt.

Nassaukerk, De Wittenkade 111
Voor meer informatie: 684 4216 of
terug