Twintiger in de kerk Twintiger in de kerk

De Nassaukerk heeft een aantal actviteiten die vooral gericht zijn op jongeren:

De Nassaukerk heeft ook een jongerenpagina op Facebook.


Twintiger in de kerk

Taizévieringen in Amsterdam

De Taizévieringen vormen de spil van het jongerenwerk van de Nassaukerk. Wij, een enthousiast groepje jongeren, namen in 2011 het initiatief om Taizévieringen in Amsterdam nieuw leven in te blazen. Standplaats: De Nassaukerk in Westerpark. Binnen zeer korte tijd groeide onze vieringen uit tot een waar begrip in onze hoofdstad, maar ook daarbuiten weet men ons inmiddels te vinden. Kom ook eens langs en proef de open, ongedwongen en verstilde sfeer!
Waar: De Nassaukerk, De Wittenkade 111, Amsterdam.

Wanneer: Elke eerste donderdag van de maand (met uitzondering van de maanden mei, augustus en september). Om 19.00 is er een inleidend gesprek, waarna om 20.00 de viering start.


Kosten: Vrijwillige bijdrage.

Wat is Taizé eigenlijk?

Taizé is een klein plaatsje in Frankrijk. De gemeenschap van Taizé is vernoemd naar dit kleine plaatsje, waar circa 100 broeders van verschillende gezindten – van katholiek tot verschillende protestantse afkomst – uit bijna 30 landen met elkaar samenwonen en leven. Het is dus een oecumenische gemeenschap.
In de loop der jaren zijn er steeds meer jongeren naar Taizé gekomen, om er een weekje (of langer) mee te draaien met de broedergemeenschap. Deze jongeren vinden er rust, stilte, eenvoud en verdieping. Ze kunnen er bezinnen en hun spiritualiteit zoeken, vinden en beleven. En ze kunnen er natuurlijk andere jongeren, van over de hele wereld, ontmoeten. Gelovig of niet, alle jongeren zijn er welkom! Samen met de jongeren zoeken de broeders naar vertrouwen: tussen volken, mensen en verschillende christelijke tradities. Vragen rond wederzijds begrip tussen volken, vrede, geloofsverdieping en sociaal engagement komen aan bod.  Naast de gemeenschappelijke gebedsdiensten, het zingen, de stilte en de gespreksgroepen waar je in Taizé aan deelneemt, wordt er ook van je verwacht dat je een bijdrage levert aan de gemeenschap. Dat kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door te koken, schoon te maken of af te wassen, maar ook door workshops te geven of muziek te maken.
Dit alles proberen wij tijdens onze Taizévieringen in de Nassaukerk in het klein te realiseren. Voorafgaand aan de viering is er een gesprek om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen rondom geloof- en levensvragen. Daarna is er de viering om te zingen, te mediteren en tot rust te komen. Daarna is er, voor wie wil, de borrel om gezellig na te praten met een biertje/wijntje en hapjes. Vele jongeren helpen mee in het muziekteam (zang/instrumenten) of het organisatieteam (voorbereiding en afronding van de viering).

Hieronder stellen we ons graag aan jou voor! We zoeken nog mensen die het muziekteam willen versterken of mee willen helpen met de organisatie.

Linda Ottevanger


Hoi! Mijn naam is Linda Ottevanger, mijn studieachtergrond is Godsdienstwetenschappen en ik ben de jongerenwerker van de Nassaukerk. In de vier jaar tijd die ik hier werkzaam ben, heb ik vele activiteiten mogen organiseren. Van schilderworkshops in de traditie van Taizé tot een filmavond over mensenrechten, Bijbels culinaire avonden, een dialoogproject en een Paaswake met een vól programma, de hele nacht door. Ontzettend goede activiteiten, waar ik zelf veel voldoening uithaalde. Het mooie aan het jongerenwerk vind ik: het in contact komen met verschillende jongeren uit de hele stad. De contacten die ik opdoe, vormen een ware verrijking voor mijzelf. Ik heb vaak het gevoel dat het niet eenrichtingsverkeer is, maar dat we iets voor elkáár kunnen betekenen. Praten met elkaar over levensbeschouwing, religie/spiritualiteit of zingeving vind ik inspirerend omdat het vaak de grondhouding betreft waarmee iemand in het leven staat, en zijn of haar keuzes maakt. Het vormt je.

De kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk biedt prachtige handreikingen voor een gesprek. In aanraking komen met Taizé kan voor jongeren een unieke ervaring zijn met religie en zingeving. Wat ik zelf zo inspirerend vind aan Taizé is het zoekende, vrijblijvende karakter dat het uitstraalt. Dat past denk ik heel goed bij de zoekende, aftastende houding die veel jongeren, of mensen die vroeger geloofden nu hebben. In Taizé hoef je het allemaal niet precies te weten. Het geloof. Wie God is. Wat je leven zin geeft. Je ontmoet er mensen van over de hele wereld, en deelt je mening met hen. Je wisselt uit en verrijkt elkaar. Dáár gaat het om. Taizé zelf en de broeders bieden geen dogmatisch, vastomlijnd geloofsprogramma. Tijdens de drie gebedsdiensten, wordt er vooral gezongen, en daarnaast één Bijbeltekst gelezen, zonder uitleg. Soms wel met een overdenking, zgn. meditatie, maar ook deze is erg vrij. Ze laten het je zelf uitzoeken. Zoek en vind je eigen waarheid, lijken ze te zeggen. En dat werkt, gezien de populariteit van Taizé. Taizé brengt een nieuwe manier van naar het geloof kijken. Belicht de positieve kanten van het geloof. De rust, het vertrouwen. Eigenlijk moet je het zelf ervaren, om te weten wat het is. Elk jaar bezoeken dan ook tienduizenden jongeren Frankrijk, om in Taizé neer te strijken. En overal in NL worden Taizé diensten gehouden. Daarbij kon de Nassau natuurlijk niet achterblijven! Ik ben erg blij dat ik als coördinator van de organisatie deel mag uitmaken van de steeds groter groeiende Taizégroep. 30-50 jongeren bezoeken al maandelijks onze vieringen. Kom het zelf ‘ns bij ons ervaren!

Gerben Groeneveld


Ik ben Gerben, ben 20 jaar en ben 3ejaars student Muziekwetenschap. Ik ben al vaak in Taizé geweest omdat mijn ouders ons vroeger altijd meenamen. Taizé is nog altijd iets waar ik gek op ben. Hier in Amsterdam draag ik de verantwoording voor de muziek bij de diensten: instrumenten en verschillende stemmen voor de liederen worden per maand doorgenomen. Muziek is tenslotte een belangrijk onderdeel van Taizé!

Informatie: bekijk de website (www.nassaukerk.nl), Facebook (https://www.facebook.com/pages/De-Nassaukerk/154933274527474) of mail naar:

Plaats: Nassaukerk, De Wittenkade 111
Info: Linda Ottevanger, 06 2830 7489 of

[terug]


Projectavonden

Van tijd tot tijd zijn er speciale avonden voor jongeren rond uiteenlopende thema's. Vaak beginnen deze met een gezamenlijke maaltijd. Gezelligheid en onderlinge ontmoeting spelen een belangrijke rol.

Info: Linda Ottevanger, 06 2830 7489 of

[terug]

terug