En nog meer En nog meer

Op deze bladzijde vindt u nog een aantal activiteiten van uiteenlopende aard:.


Kerkcafé

Het kerkcafé is een plek voor debat op het snijvlak van religie en samenleving. Prikkelende stellingen en kleurrijke inleiders lokken een stevige gedachtenwisseling uit. Informatie over eerdere afleveringen is te vinden in het archief..

Info: Greetje van Drooge (020 488 0178 of gvdrooge@xs4all.nl)

[terug]


Late vesper

In een late vesper gaat iemand die al langer bij de Nassaukerk betrokken is in op vragen als: Wat geloof ik zelf nog? Wat raakt mij? Waarom kom ik hier graag en blijf ik hier komen? Het gesprek wordt besloten met een vesper waarin aangeroerde thema's doorklinken in teksten, muziek en stilte.

Info: Edwin Koster (020 682 4840 of dekossies@hotmail.com)

[terug]


Rondje om de kerk

Een paar maal per jaar wordt een wandeling van ruim een uur uitgezet in de buurt. Deze wandelingen brengen ons op onvermoede plekjes en onderweg wordt de aandacht gevestigd op bijzonderheden waaraan je anders misschien voorbijloopt. Iedereen kan meewandelen: van trouwe kerkgangers tot mensen die nog maar kort in de wijk wonen en buurtgenoten die hun eigen wijk nog beter willen leren kennen. Op het eindpunt wacht in de regel een versterking van de inwendige mens.

Info: Greetje van Drooge (020 488 0178 of gvdrooge@xs4all.nl)

[terug]

 

 

 

 

 

 

 

 


Wandelgroep

Deze groep maakt eenmaal per maand op een zaterdag een wandeling in een mooie omgeving. Iedereen is welkom om mee te wandelen.

Info: Marjo Wartena (075 617 3640 of marjowartena@hotmail.com)

[terug]

terug