Evensong Evensong

Naast cantatediensten genieten ook choral evensongs in ons land een groeiende belangstelling. Engeland is de bakermat van deze traditie: in de kathedralen daar wordt de evensong zelfs dagelijks gezongen. De evensong is een vrijwel geheel gezongen avondgebed in Anglicaanse koorstijl en met een vaste karakteristieke opbouw: responsies, vierstemmig gedeclameerde psalmen, toonzettingen van de lofzangen van Maria en Simeon en niet te vergeten de typisch Engelse hymns met aan het slot een bovenstem voor de hoge sopranen die de aanwezigen kippenvel bezorgt. Kortom een uur schoonheid, verstilling en gebed.

schoonheid, verstilling en gebed

Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken verzorgt deze choral evensong in de Nassaukerk. Sebastiaan ’t Hart bespeelt het pas gerestaureerde orgel en wijkpredikant Klaas Holwerda is liturg.
 
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 10 halte De Wittenkade; parkeren vrij)
Wanneer: zondag 1 oktober, 17.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda,

Volgende kunstvespers
zondag 10 december, 16.00 uur
zondag  25 februari, 16.00 uur

Volgende cantatediensten
nog niet bekend
In cantatediensten worden cantates van Bach uitgevoerd.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug