Feesten Feesten
We vieren de feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren. De kerstnachtviering is buurtgericht. De zondagen voor Kerst werken de kinderen aan een kerstspel dat ze op kerstmorgen uitvoeren. Op Palmpasen trekken ze in een optocht met zelfgemaakte palmpaasstokken door de kerk. Pasen vieren we gedurende drie dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en Paasmorgen.

terug