gedachtenisviering gedachtenisviering
Op de eerste zondag van november gedenken we onze dierbare doden van het afgelopen jaar. Eén voor één klinken hun namen. Nabestaanden steken kaarsen aan. We doen dit rond de gedachtenisplek in de kerk met uitzicht naar buiten.

Op twee platen van gekleurd plexiglas staan de namen van de laatst gestorvenen. Op een lessenaar ligt een gedachtenisboek met gedichten, verhalen en foto’s van gestorvenen. Aan het slot van de viering staat een groot aantal kaarsen op de tafel te branden. Zo blijven zij die ons voorgingen levend in onze herinnering.

Allen die hun dierbaren willen gedenken zijn van harte welkom. Je hoeft daarvoor niet bij de kerk ingeschreven te staan. Namen om te in de rij van namen te noemen kunnen vooraf worden doorgegeven of die morgen worden meegebracht.


Nassaukerk, De Wittenkade 111,
zondag 3 november, 10.30 uur.
Info en doorgeven van namen:
Klaas Holwerda, (020) 3310793
of
terug