Geloof ik het wel? (februari-maart 2011) Geloof ik het wel? (februari-maart 2011)

Lijkt het je wel iets je te verbinden met het christelijk geloof, maar twijfel je nog of je daarvoor wel genoeg gelooft? Ben je alleen maar nieuwsgierig naar de basisbeginselen van het christelijk geloof? Of heb je je al lang geleden met het christelijk geloof verbonden en wil je nog wel eens opnieuw in gesprek met die oude woorden? In alle gevallen ben je welkom voor deze cursus. Vier avonden verkennen we met elkaar een paar thema’s van bijbel en geloof.

De grote woorden van het christelijk geloof zijn niet bedoeld om waarheden dwingend op te leggen. Ze proberen veeleer uitdrukking te geven aan wat eigenlijk niet onder woorden te brengen valt en hulp te bieden bij het zoeken van de levensweg. De cursus daagt uit tot het vinden van je eigen verhouding met deze grote woorden. En tot het maken van daarmee verbonden keuzen in het leven van alledag.

De cursus is inmiddels van start gegaan. Maar wie belangstelling heeft kan alsnog aanhaken. In de introductiebijeenkomst kozen de deelnemers de volgende onderwerpen om zich verder in te verdiepen – al was het maar vanwege de vele vragen die ze oproepen:
24 februari: God en geweld in de bijbel
10 maart:    Jezus: God en mens?
24 maart:    de dood van Jezus: voor onze zonden?


Waar:       Nassaukerk, De Wittenstraat 114 (bereikbaar met tram 10)
Wanneer: donderdagen 10 en 24 februari, 10 en 24 maart 2011, 20.00-22.00 uur
Leiding:    Klaas Holwerda
Info:        Klaas Holwerda, 020 684 4216 of 020 331 0793 of

terug