Gemeente-avond 22 mei 2012 Gemeente-avond 22 mei 2012

De Nassaukerk is volop in beweging. Een vergroting van ons werkgebied en veranderingen in onze buurten stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Bij het ontwikkelen van nieuw beleid betrekken we graag zo veel mogelijk mensen.

Een reeks inspiratie-avonden bood daartoe alle gelegenheid. Ze leverden een visie op en daarnaast veel ideeën en energie. We hielden onszelf tegen het licht van zeven kenmerken van gezonde gemeenten. De uitkomsten daarvan boden stof voor weer drie avonden over onze inspiratiebronnen, onze gastvrijheid en buurtbetrokkenheid en tenslotte onze durf om keuzes te maken.

Met de uitkomsten daarvan is een taskforce aan het werk gegaan. Inmiddels zijn verschillende punten voor beleid benoemd: aandacht voor gezinnen met kinderen, geloofsgesprek, vormen zoeken voor het verbinden van kerk en kunst, aandacht voor vrijwilligers. Om onze slagkracht te vergroten worden ook de organisatie van het werk en de onderliggende cultuur doorgelicht.

De voorlopige resultaten van het werk van de taskforce werden gepresenteerd in een gemeenteberaad op zondag 11 maart 2012 en ontvingen een brede respons. Nu zal een nadere uitwerking van de plannen gepresenteerd worden.


Wat:         gemeente-avond
Wanneer: dinsdag 22 mei 2012, 20.00 uur (inloop met koffie en thee 19.45 uur)
Waar:       De Schakel, De Wittenkade 109
Info:         Anrina Kolkman, 020 618 8256 of

terug