Gemeente-avond 12 september 2013 Gemeente-avond 12 september 2013

Op donderdag 12 september om 20.00 uur hebben we in de Nassaukerk (wijkzaal) een gemeente-avond over kerk en kunst. Vanaf 19.45 uur is er koffie en om 20.00 uur precies start het programma. Uiterlijk om 21.45 uur sluiten we de avond af met een kort avondgebed. Daarna is er nog gelegenheid bij een hapje en een drankje na te praten.

Deze gemeente-avond sluit aan bij eerdere gemeentebijeenkomsten. De buurt waarin de Nassaukerk staat is geleidelijk van karakter veranderd en het gebied waarvoor de Nassaukerk wijkkerk is, is uitgebreid met het voormalige stadsdeel Oud-West. Een belangrijke vraag daarom was: hoe kunnen we daarop inspelen? En willen we dat ook? We hebben onze sterke en zwakke kanten tegen het licht gehouden. En hebben uiteindelijk gekozen voor twee nieuwe zogenaamde focusgebieden: naast het bestaande 'kerk en buurt' zijn dat 'kerk en gezin' en 'kerk en kunst'. Eigenlijk zijn het twee manieren om 'kerk en buurt' in een andere tijd en in een veranderde omgeving opnieuw uit te vinden. Met de mensen die er nu wonen, zoals het een kleine veertig jaar geleden ontstond met de toenmalige bewoners van de buurt.

Kerk en gezin is al tweemaal aan de orde geweest in een gemeentebijeenkomst. Deze keer willen we de aandacht richten op kerk en kunst. Aan de wieg daarvan stond een paar jaar geleden het Siebelinkproject: een seizoen met allerlei activiteiten rond het boek 'Knielen op een bed violen' van Jan Siebelink, zoals een literaire avond met de schrijver, een expositie met buurtkunstenaars, een schrijf- en koorproject met buurtgenoten en een creatieve workshop. Uit de ervaringen met het Siebelinkproject kwamen de kunstvespers voort en de daarmee verbonden exposities in de kerkzaal: experimentele vieringen of bijeenkomsten waarin verschillende vormen van kunst een dialoog met elkaar aangaan, zoals beeldende kunst, muziek, poëzie en bijbelverhalen. De cantatediensten kwamen ons het afgelopen jaar meer aanwaaien, maar passen uitstekend binnen het focusgebied kerk en kunst: muziek als vertolking van de boodschap van teksten uit de bijbel.

Maar dit is allemaal nog maar een begin. Bij kerk en kunst kan aan nog een heleboel meer gedacht worden. De filmavonden in De Klinker en de dramagroep die van tijd tot tijd aan een viering meewerkt, passen er ook in. Mogelijkheden te over. Om maar eens wat te nomen: bibliodrama, creatieve workshops, produkties zoals Cantilene en Tongen Los, theater, liturgisch bloemschikken. Op 12 september vragen we mensen uit kerk en buurt hierin mee te denken. Globaal in drie ronden:
(1) het aandragen van zo veel mogelijk ideeën,
(2) het samen maken van weloverwogen keuzen uit de talloze mogelijkheden (een paar dingen waar we samen ook echt voor willen gaan) en
(3) het aanscherpen van doelstellingen en het formuleren van aandachtspunten voor de verdere uitwerking.

Kortom, we doen een beroep op ieders creativiteit en vertrouwen er op dat onze gezamenlijke vindingrijkheid garant staat voor een inspirerende avond met heldere uitkomsten en motiverende aanzetten om het focusgebied kerk en kunst verder gestalte te geven.

terug