Nieuwe pastoraal werker (augustus 2010) Nieuwe pastoraal werker (augustus 2010)

Sinds 1 augustus 2010 is Hilda de Haan als pastoraal werker werkzaam in onze wijkgemeente. Zij stelt zichzelf voor:

De Nassaukerk pioniert in de wijk Oud-West met nieuwe vormen van ontmoeting. Ik voel me aangetrokken tot een leven dat in verbinding brengt het ‘vieren’ van het beeld van God, van liefde en acceptatie, met medewereldburgers door middel van muziek, dans, poëzie, spel, meditatie, verhaal en feest! In zo’n sfeer ontstaat vanzelf vrede en verzoening.
Maandag en woensdag werk ik als pastoraal werker kerkelijke vernieuwing in Oud West. Mensen met elkaar in verbinding brengen, gemeenschap trachten te stichten waar wij wonen en werken, met al onze tijd en talent. In gedachten, woorden en daden er naar toe werken dat mensen in hun kracht gezet worden. Mensen stimuleren wegen van hun harten te volgen, datgene te doen waar ze goed in zijn, waaruit ze vreugde putten en waarin ze gevoed worden. Voor vrede, verzoening en tot welzijn van iedereen, naar de woorden van Jezus in Johannes 17, “dat allen één mogen worden” (= zich verbonden mogen voelen).

Spreekuur: maandag 14.00-15.30 uur in de predikantskamer van de Nassaukerk (De Wittenstraat 114). Soms dinsdag 14.00-18.00 in het Inloophuis, Kanaalstraat 147hs.

Een ontdekkingstocht in Oud-West
Nieuwsgierig ben ik naar datgene waar u als buurtbewoner/belangstellende van betekenis bent in het leven van anderen, naar wat u mist in uw wijk en wat wij daarin voor elkaar kunnen betekenen! De Nassaukerk is bezig pleisterplekken te organiseren waar mensen houvast vinden in de wijk. Mensen bloeien op waar ze minder eenzaam zijn en zich aanvaard weten. In ontmoeting kan helder worden wat een ieder aan gaven en schatten in zich meedraagt wat het leven betekenis geeft en mooi maakt.

Wie ben ik?
Naast de werkzaamheden in de Oud-West leid ik als pastor groepen en vieringen in de geestelijke gezondheidszorg.

Toekomstideeën
Mijn verlangen is meer plekken van ontmoeting en bezieling te creëren. Ik denk aan bezinningsbijeenkomsten over levenskunst, religieuze kunstgesprekken, verstilling, kringmeditaties, levensbeschouwelijke betekenisavonden van muziek, filmgesprek, getijdengebeden. Verder denk ik ook aan zomerse pelgrimages langs Amsterdamse straten, bibliodrama, ruimte voor mensen om heel te worden in het landschap van de ziel van poëzie, iconografie en alles wat ons leven bezielt. De vrouwenavonden zijn weer gestart op de dinsdagavonden aan de OZ Voorburgwal 45 van 17.00 tot 21.00 uur.

Contact
Ik ben nieuwsgierig naar uw innerlijke schatten, emoties, talenten, en alles wat voor u van betekenis is en maak graag kennis met u. Graag wel even tevoren een telefoontje om af te stemmen; 06 3621 0768. U kunt ook mailen: hildadehaan@live.nl.

terug