Hemelvaart: uit de kunst Hemelvaart: uit de kunst
Foke Stribos schildert met brede kwaststreken kleur, vorm en ritme. Kernachtiger valt zijn werk moeilijk te typeren. Bijbelverhalen, landschappen, het plezier in het schilderen en de reflectie daarop bieden hem inspiratie. Patronen van beelden en beeldfragmenten genereren weer nieuwe of maken associaties los die - soms door momenten van verlegenheid heen - hem voortgaand uitdagen.

Hemelvaart - zonder twijfel de christelijke feestdag die de meeste verlegenheid oproept - nodigt dan ook uit tot een kunstvesper rond zijn werk, waaronder enkele van zijn Ascensions. Abstracties die bij nader toezien vol dynamiek zijn: een opwaartse beweging, sporen van wat uit het beeld verdwenen is. Maar ook, in een vloeiend contrast daaronder, een beweging die meer doet denken aan aarden. ‘Wat staan jullie daar omhoog te kijken naar de hemel?’ (Handelingen 1,11).

In de muziek gebeurt iets vergelijkbaars: glasheldere saxofoonklanken toegevoegd aan serene laatmiddeleeuwse vocale muziek zetten alles in een ander licht. En op de cello - bespeeld door Tjalle Galema - laten sonore aardse en lichte hemelse klanken zich moeiteloos met elkaar verbinden.

De expositie is ingericht van 18 april tot 30 juni. In de kunstvesper op hemelvaartsdag (25 mei) gaan schilderijen, muziek, poezie en bijbel een dialoog met elkaar aan.
 
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 10 halte De Wittenkade; parkeren vrij)
Wanneer: donderdag 25 mei, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda,

Volgende kunstvespers
zondag 27 september, 16.00 uur: met objecten van Gerda van Bockxmeer

Volgende cantatediensten
zondag 28 mei, 10.30 uur: Himmelfahrtsoratorium
In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug