Verslag inspiratie-avond 1 (november 2010) Verslag inspiratie-avond 1 (november 2010)

Afgelopen donderdagavond 25 november 2010 was er een gemeentebijeenkomst, ook wel inspiratieavond genoemd, in de wijkzaal van de Nassaukerk. Het was heel verheugend om te zien dat er ondanks het koude weer 25 gemeenteleden aanwezig waren op deze avond. Daarnaast waren er nog 5 afmeldingen. Fijn om te merken dat zoveel mensen mee willen denken over ons gemeentewerk.

Onze wijkpredikant, Klaas Holwerda, leidde het gesprek deze avond. Hij begon met in een paar steekwoorden onze visie weer te geven. Hier hebben we in het voorjaar een gemeentegesprek over gehouden en dat was ook al een heel inspirerende avond geweest. Hieronder staat die visie nog een keer verwoord:
De Nassaukerk is een open en op de buurt gerichte geloofsgemeenschap. Geïnspireerd door de christelijke traditie wil ze in samenwerking met andere organisaties bijdragen aan de leefbaarheid van de stad, in het bijzonder aan de wijken van Vondelpark tot IJ. Vanuit die inspiratie wil de gemeenschap voeding geven, troost bieden, ieders talenten ontplooien en een kritisch perspectief op cultuur en samenleving bieden.
De Nassaukerk staat open voor iedereen die zich in deze gemeenschap thuis voelt, ruimte zoekt om geestelijk te groeien, zich wil laten inspireren door de geloofsverhalen die in de kerk verteld worden, of een veilige plek zoekt om stil te staan bij de grote en kleine vragen van het leven. Vanouds is er, in navolging van Jezus, bijzondere aandacht voor het kwetsbare in mensen.

Eredienst / liturgie
Vervolgens blikten Sophia Kwikkel en Hans Bakker met ons terug op het afgelopen jaar van de werkgroep Eredienst en Liturgie. Sophia gaf aan dat er tevredenheid is over contact met de kindernevendienst; alternatieve leesrooster wordt van tijd tot tijd gehanteerd; kerstnacht en kerstmusical voor kinderen; bijzondere diensten met handoplegging. Hans gaf aan dat de betrokkenheid bij de vieringen door de bewoners van De Poort goed was en dat men tevreden is over het feit dat de diensten een paar keer per jaar geëvalueerd zijn.
Vorig seizoen waren er nog twee aparte werkgroepen, maar onlangs zijn die samengevoegd tot één werkgroep voor onze hele wijk. Deze nieuwe werkgroep wil zich bezig houden met de grote lijnen van het aanbod aan erediensten in onze wijk. Nieuwe vormen wil men met elkaar bespreken en aandacht hebben voor communicatie in het wijkblad en de website. Verder blijven er lokale aandachtspunten per plaats van samenkomst. Zo werd bijvoorbeeld voor de Nassaukerk de aandacht voor tieners genoemd.
In het tweede deel van de avond, waarin allerlei ideeën geopperd konden worden, kwamen er verschillende suggesties voor het aanbod voor tieners. Bijvoorbeeld via projecten gezamenlijk ergens aan werken, zoals een musical of een viering samen voorbereiden rond een bepaald thema of lied of samen een film kijken en bespreken of … Ook werd geopperd om elders te kijken en aan te sluiten bij andere initiatieven in de stad.

Ouderlingenoverleg
Jaap Buning deed namens het ouderlingenoverleg verslag over het afgelopen seizoen. Maar daarvoor werd eerst toegelicht dat het ouderlingenoverleg een groep is die nadenkt over gemeenteopbouw. Het ouderlingenoverleg kijkt met tevredenheid terug op het zogenaamde Siebelinkproject. Tijdens dit project werden middels twee thema’s verschillende activiteiten georganiseerd, voor ieder wat wilt. Bijvoorbeeld een kunstproject, twee boekbesprekingen over “knielen op een bed violen”, muziekproject Cantilene, een serie creatieve workshops. Het ouderlingenoverleg heeft wat taken van Vorming, Vrolijkheid& Toerusting (VVT) overgenomen, maar dat zou nog wat beter kunnen. Ook het vinden van een nieuw jaarthema heeft wat (te) lang geduurd. Voor de komende tijd wil het ouderlingenoverleg het interne geloofsgesprek stimuleren en meewerken aan nieuwe vormen van gemeentezijn.

Pioniersgroep
Abbo Santema vertelde over het ontstaan en de werkwijze van de pioniersgroep. Dit is een klankbordgroep voor het nieuwe werk van ds. Margrietha Reinders in Oud-West. Ook zorgt de pioniersgroep er voor dat enkelen van hen bij de nieuwe activiteiten (Heilig Vuur en Zoekende Ziel) aanwezig zijn. In het afgelopen jaar is er heel regelmatig geschreven in het wijkblad over de ontwikkelingen van de pioniersgroep. Een wens van de pioniersgroep is dat er meer belangstelling voor het nieuwe werk vanuit bestaande “kerkgangers” komt.

In het tweede deel van de avond werden behalve de suggesties voor de tieners ook nagedacht over het bestaande aanbod en het nieuwe aanbod en hoe we daar toch een gevoel van één wijkgemeente bij kunnen krijgen. Aan de ene kant werd opgemerkt dat het nodig is dat we elkaar ontmoeten bij verschillende gelegenheden. Aan de andere kant dat we ons totale aanbod als een rijk en gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen kunnen zien. Daarnaast zullen we ons ook moeten inspannen om een weg te vinden van de mensen die nieuw bereikt worden naar de wijkgemeente, waarbij we steeds van die mens uit moeten gaan. Ofwel hoe bedden we het nieuwe werk in in de bestaande organisatie.

Er is natuurlijk veel meer gezegd op deze avond, maar we hopen dat u middels dit verslag toch een aardige indruk hebt kunnen krijgen van het gesprek op deze avond. Er zullen dit seizoen nog een paar van dergelijke avonden georganiseerd worden. De eerstvolgende keer is op donderdag 17 februari 2011 in De Poort. We hopen u ook daar in grote getale te mogen ontvangen.

Anrina Kolkman

terug