Verslag inspiratie-avond 2 (februari 2011) Verslag inspiratie-avond 2 (februari 2011)

Ik zal op deze plaats verslag doen van de inspiratieavond van 17 februari 2011.
De avond werd deze keer gehouden in De Poort. Het was verheugend om te zien dat er 26 gemeenteleden aanwezig waren op deze avond. Allemaal mensen die mee willen denken over verschillende aspecten van het werk dat wij als gemeente willen doen. Verschillende werkgroepen waren voor deze avond uitgenodigd om terug te kijken op de afgelopen tijd en aan te geven waar men in de toekomst aandacht aan wil geven.

Pastoraat
Hilda de Haan meldt dat men binnen de werkgroep Pastoraat tevreden is over het onderlinge pastoraat, de warmte en hartelijkheid die ervaren wordt binnen de gemeente. Ook weet men dat de Kerst- en Paasattenties erg gewaardeerd worden. In het jongerenwerk van Linda Ottenvanger worden de Paaswake en Taizé avonden als successen genoemd. Hilda de Haan, onze pastorale werker, presenteerde verschillende mogelijke activiteiten, zoals meditatiemiddagen voor bewoners van De Poort samen met allerlei belangstellenden daaromheen, of het organiseren van gesprekken rond film/kunst en religie.
De werkgroep gaf aan dat ze op zoek zijn naar nieuwe vormen om mensen te bereiken. Vaak wordt ervaren dat de inspanning die nu geleverd wordt niet helemaal in verhouding staat met de opbrengst. Natuurlijk gaat het hier niet om een economische benadering, maar wel om met elkaar ook de motivatie te kunnen blijven vinden om dit werk te doen.

Kerk & Buurt Westerpark (K&B)
Hokon Hansen geeft aan dat de projecten van K&B week in, week uit goed lopen en een wervend karakter hebben op nieuwe buurtbewoners. Dat is iets waar K&B tevreden over is en zeker ook mag zijn. Mocht u de projecten van K&B niet goed kennen en er wel meer over willen weten: K&B heeft een verslag over de activiteiten van vorig jaar gemaakt in “terugblik 2010”. Wilt u dat ontvangen, dan kan dat via Verder heeft K&B een sterke positie in de buurt, het stadsdeel en de stad. Onlangs zijn er nieuwe bestuursleden gevonden, wat natuurlijk belangrijk is om het werk voort te kunnen zetten.
Daarnaast wil K&B blijven werken aan versterking van het werk bij de Magdalena Parochie. K&B wil graag nieuwe doelgroepen voor de K&B-vieringen bereiken, wil een zingevende organisatie zijn voor de vrijwilligers en zoekt naar een evenwicht tussen activering van en zorg voor de bezoekers van de projecten. Praktische zaken voor K&B zijn de financiën in de toekomst en het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Diaconie
Jos Sinnema noemt een paar succesvolle activiteiten die georganiseerd zijn door de diaconie, te weten de bazaar, het midwinterbuurtfeest, de bustocht naar Hattem. Het samenvoegen van de diaconieën van de voormalige Nassaukerk en De Poort is goed gegaan. Belangrijk is de samenwerking met Centram, dit is een organisatie voor schuldhulpverlening. De diaconie heeft in die samenwerking een belangrijke rol, namelijk het snel financieel kunnen bijstaan van mensen. Het is prettig om te weten dat vorig jaar 95% van het geld dat zij uitgeleend hebben, alweer is terugbetaald.
Natuurlijk is er ook nog wat te wensen. De kennis van Nassaukerk en De Poort / de bekendheid aan elkaar wil men over en weer verbeteren. Ook wil de diaconie actiever worden in Oud-West. Daarbij speelt echter dat de basis van de werkgroep smal is en het zou goed zijn als die wat breder werd. Wel is het zo dat als de diaconie incidenteel hulp vraagt, ze die ook krijgt.

Pioniersgroep
U leest in elk nummer van “Over de bruG” wel berichten van de pioniersgroep. De Zoekende Ziel, Het Heilig Vuur en De Binnenkamer worden dan onder onze aandacht gebracht. Margrietha Reinders geeft op deze avond aan dat zij zorgen heeft over de belangstelling vanuit de gemeente voor dit deel van het werk. Er wordt op de avond dan ook een oproep gedaan aan een ieder om een keer langs te komen bij één van deze activiteiten. Elders in dit nummer staan de volgende bijeenkomsten aangekondigd.

In het tweede deel van de avond hebben we gesproken over hoe en waarmee we als gemeente mensen bereiken en kunnen bereiken. Aan de ene kant zelf naar de mensen toe gaan. Als voorbeeld werd genoemd om in plaats van de folder van de Nassaukerk, een afwasborstel (“kan ik helpen met de afwas?”) mee te nemen. Dit is natuurlijk een ludiek voorbeeld, maar geeft wel aan dat we hele andere manieren kunnen bedenken om contact te leggen met mensen in de buurt. Dat eerste contact zal er op één of andere manier moeten komen, voordat er verder iets kan ontstaan. Aan de andere kant kunnen wij natuurlijk ook contacten leggen door naar plaatsen in de buurt te gaan waar mensen al zijn. Enerzijds proberen erachter te komen waar mensen behoefte aan hebben, maar anderzijds ook gewoon een aanbod doen, zodat er iets is waar mensen kunnen komen. Enerzijds nagaan of mensen een eigen rol/verantwoordelijkheid kunnen krijgen, maar anderzijds ook tevreden zijn als mensen maar een paar keer geweest zijn. Wellicht wordt er dan toch een basis gelegd waar mensen later op terug kunnen vallen.
Kortom, het is een mooi gesprek geweest en ik heb gehoord dat de werkgroep Pastoraat hier op hun volgende bijeenkomst al verder mee heeft kunnen gaan.

Anrina Kolkman

terug