Inspiratie-avond 14 april 2011 Inspiratie-avond 14 april 2011

In de Engelse volkskerk deed Robert Warren onderzoek naar gemeenten die het tegen de algemene trend van achteruitgang in juist goed deden. Deze gemeenten, hun voorgangers, de sociale omgeving en theologische ligging hadden op het eerste oog weinig overeenkomsten. Toch ontdekte Warren een patroon in wat deze bloeiende kerken deden en hoe ze gemeente waren. Zo kwam hij tot zeven kenmerken voor een gezonde gemeente. Hoe scoort onze Nassaukerk op deze zeven kenmerken? En welk 'huiswerk' levert ons dat op? Dat gaan we op een voluit interactieve avond op donderdag 14 april 2011 met elkaar ontdekken! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Of: hoe scherper ons zelfbeeld.

De Nassaukerk is volop in beweging. Samen zijn we kerk. Sinds ongeveer anderhalf jaar in een groot gebied dat zich uitstrekt van het Vondelpark tot het IJ. Daarom is het belangrijk met elkaar van gedachten te wisselen over de activiteiten van de Nassaukerk. Wat willen we? Waar zijn we goed in? Wat kan beter? Welke nieuwe kansen liggen er?

In een reeks inspiratie-avonden staan deze vragen centraal. Eerdere zeer geanimeerde avonden leverden een visie op en ook veel ideeën en veel energie naar aanleiding van korte presentaties van diverse werkgroepen (zie de verslagen van 25 november 2010 en 17 februari 2011). Na deze inspiratie-avond volgt er nog één op donderdag 23 juni 2011. Noteer ook deze avond alvast.


Wat:         Inspiratie-avond
Wanneer: donderdag 14 april 2011, 20.00-22.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur)
Waar:       Nassaukerk, De Wittenstraat 114.
Info:         Klaas Holwerda, 020 684 4216 of 020 331 0793 of
                Anrina Kolkman, 020 618 8256 of

terug