Nassaukerk: plek voor mensen en verhalen Nassaukerk: plek voor mensen en verhalen
Geluk, verdriet, lijden, liefde, troost, inspiratie en dood: in onze snelle maatschappij vinden we soms amper de tijd en de rust om met de 'trage vragen' bezig te zijn. De kerk biedt ruimte daarvoor en heeft een rijke traditie aan teksten, symbolen en rituelen. snel naar:
bijbeltafel

Bijbelverhalen lezen zonder claim of taboe. Met gelovigen en ongelovigen samen. Waar kan dat?
Aan de bijbeltafel lezen we eenmaal per maand de bijbel als cultureel erfgoed.
Volgende bijbeltafel: 6 januari.
 
Kom naar ons buurtfeest. Thema: Ruimte voor verhalen (zondag 31 januari).

Nagenieten van kerst?
een goed gesprek

Zoek je iemand om in vertrouwen mee te praten? Geen behoefte aan een psycholoog of behandelplan? Wel aan een luisterend oor? Dan kun je bij onze pastores terecht!
Facebook
Volg onze activiteiten op Facebook:
kerk en kunst

Kunstvesper zondag 17 januari. Thema: verlangen.
Cantatedienst zondag 21 februari met delen uit de Johannes Passion.
help ons:
  • met een aanmelding als vrijwilliger
  • met een periodieke of eenmalige bijdrage op rekening NL59 INGB 0005 0061 95 ten name van PGA Nassaukerk
mailadres:
terug