Tweede predikant (september 2014) Tweede predikant (september 2014)
Met ingang van 1 september is Paula de Jong als tweede predikant werkzaam voor de Nassaukerk, vooralsnog voor twee dagen in de week en met het oog op het project kerk en gezin.
Paula de Jong was al als predikant verbonden aan de Augustanakerk. Na de afronding van haar werkzaamheden daar, waarschijnlijk per 1 januari, zal zij een grotere aanstelling voor de Nassaukerk krijgen en daar ook andere predikantstaken verrichten.

Kerkenraad en gemeente zijn zeer blij met haar komst. In de viering op zondag 26 oktober zal zij aan de gemeente van de Nassaukerk verbonden worden.
terug