Kerk en Buurt Kerk en Buurt

In Kerk en Buurt Westerpark werken de Nassaukerk en de Magdalenaparochie samen. Al meer dan dertig jaar zijn beide geloofsgemeenschappen met diverse projecten aanwezig in de Staatsliedenbuurt en de Spaarndammerbuurt. Doel is de leefbaarheid en de samenhang in de buurten te vergroten, met oog voor de eigenheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van de projecten. Kerk en Buurt wil een open gemeenschap zijn van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen. De terugblik (het jaarverslag) van Kerk en Buurt is te vinden onder de downloads. Kerk en Buurt Westerpark heeft ook een eigen website.

Het werk van Kerk en Buurt Westerpark krijgt gestalte in diverse projecten:


Ontbijtproject

Van maandag tot en met donderdag valt in De Schakel een smakelijk en gevarieerd ontbijt te genieten. Naast brood, koffie en thee (gratis) kunnen de bezoekers voor weinig geld hun eigen ontbijt naar keuze samenstellen. Door deze formule geniet het ontbijt grote bekendheid onder dak- en thuislozen in Amsterdam. Het aantal bezoekers varieert van 45 tot 60.

Plaats: De Schakel, De Wittenkade 109
Tijd: maandag tot en met donderdag 07.30-09.00 uur
Info: Zwanine Siedenburg (06 8325 3506 of zsiedenburg@gmail.com)

[terug]


Inloop

De inloop in De Schakel is van maandag tot en met donderdag open. Het is een plek waar iedereen welkom is voor een kop koffie of thee, de krant en een praatje. Dagelijks ontmoeten hier ongeveer 30 bezoekers met verschillende sociale achtergronden elkaar.

Plaats: De Schakel, De Wittenkade 109
Tijd: maandag tot en met donderdag 10.00-13.00 uur
Info: Zwanine Siedenburg (06 8325 3506 of zsiedenburg@gmail.com)

[terug]


Eettafelproject Filah

Het eettafelproject Filah serveert drie maal per week voor ongeveer 45 mensen een gezonde en voedzame maaltijd. De prijs is laag en de sfeer plezierig. Filah staat open voor iedereen die mee wil eten. Er komen vooral dak- en thuislozen, maar ook anderen zijn uitdrukkelijk welkom. Filah is op maandag, woensdag en donderdag open vanaf 16.30 uur. Het eten komt om 18.00 uur op tafel.

Plaats: Filah, Van der Hoopstraat 43hs
Tijd: maandag, woensdag en donderdag 16.30-19.00 uur
Info: Jaap Kolkman (020 669 4473 of
jaap.kolkman@zonnet.nl)

[terug]


Kringloopwinkel

In de kringloopwinkel in de kelder onder de Nassaukerk zijn tweedehands meubels, huisraad en kleding te koop voor mensen met een smalle beurs. Vrijwilligers van de kringloopwinkel halen meubels en andere spullen op bij mensen die ze kwijt willen (in en buiten Westerpark). In de kelder worden ze opgeknapt.

Plaats: De Wittenkade 109
Tijd: dinsdag tot en met zaterdag 10.00-14.00 uur
Telefoon (voor ophalen spullen): 020 684 7820 (woensdag en vrijdag 10.00-14.00 uur)
Info: Zwanine Siedenburg (06 8325 3506 of zsiedenburg@gmail.com)


[terug]

 

 

 

 

 

 

 

 


Muziekproject Vital

Het ideaal van het muziekproject Vital was ontmoeting door samen muziek te maken. Veel muzikanten hebben er in de loop van de jaren een plek gevonden waar ze vrijuit konden spelen. In de kelder van de Nassaukerk speelden ze de sterren van de hemel. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw muziekproject.

[terug]

 

 

 

 

 

 

 

 


Burenhulp

Heb je hulp nodig bij kleine klusjes in of rondom huis, die niet langer dan drie uur duren,? Dan kun je kosteloos een beroep doen op het project Burenhulp. En wie weet kun je ook zelf iets voor een ander betekenen.

Plaats: De Schakel, De Wittenkade 109
Tijd: dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00-14.00 uur (aanvragen dinsdag en vrijdag)
Info: Sophie Cornet (06 8325 4089 of
kerkenbuurt.westerpark@gmail.com)

[terug]


Workforce

Workforce is een samenwerkingsproject van Streetcornerwork, het stadsdeel, buurtbeheer, de buurtregisseur en Kerk en Buurt. Dak- en thuislozen uit de projecten van Kerk en Buurt nemen deel aan Workforce en maken in ploegen de buurt schoon of doen kleine klussen. Drie dagen in de week: twee dagen in de Staatsliedenbuurt en één dag in de Spaarndammerbuurt.

Info: Zwanine Siedenburg (06 8325 3506 of zsiedenburg@gmail.com)

[terug]


Zin op straat

Onder deze naam heeft een aantal jaren een gesprekskring voor dak- en thuislozen gedraaid. In een sfeer van veiligheid en rust werd gesproken over levensthema’s en dat leidde tot gesprekken zoals die voor de betrokkenen elders niet mogelijk zijn. Momenteel worden in samenwerking met het straatpastoraat van tijd tot tijd projecten voor en met dak- en thuislozen georganiseerd.

Info: Klaas Holwerda (020 684 4216 of 020 331 0793 of kholwerda@hetnet.nl) of Luc Tanja (06 2087 9342 of luctanja@gmail.com)

[terug]


Schrijfclub Kantlijn

Elke maandagmiddag is de wijkzaal van de Nassaukerk het werkterrein van de Amsterdamse schrijfclub van dak- en thuislozen. Met hun publicaties en voordrachten maken zij veel indruk. Kantlijn is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam.

Plaats: De Wittenstraat 114
Tijd: maandag 13.00-16.30 uur
Info: Leendert Roosenbrand (06 2087 9226 of l.roosenbrand@diaconie.org)

[terug]

 

 

 

 

 

 

 

 


Spreekuren

Zwanine Siedenburg (buurtwerker): op afspraak (06 8325 3506).
Sophie Cornet (buurtwerker): op afspraak (06 8325 4089).
Klaas Holwerda (pastor): donderdag 14.00-15.30 uur in de Nassaukerk (De Wittenstraat 114).

[terug]

terug