Actie kerkbalans 2014 Actie kerkbalans 2014


Eind januari valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder ons werk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u (weer) mee?


Ook voor wie niet actief bij de kerk betrokken is kan de kerk van waarde zijn. Denk aan onze projecten van kerk en buurt, zoals het ontbijtproject, de inloop, de kringloopwinkel voor mensen met een smalle beurs en het eettafelproject Filah. Of aan onze activiteiten voor kerk en gezin, zoals nog onlangs het levend kerstverhaal en het kinderkerstspel. Of aan ons aanbod op het terrein van kerk en kunst, zoals kunstvespers en cantatediensten.
Wij zijn er voor rustzoekers en zinzoekers, bij doop en geloofsopvoeding, het sluiten van een huwelijk en het sterven van een dierbare. Ook zijn wij actief op sociaal vlak: het bestrijden van eenzaamheid en armoede, het ondersteunen van groepen in nood en aandacht voor daklozen en asielzoekers. Zo helpen wij de buurt leefbaar te houden. Doe daarom mee met de Actie Kerkbalans!

Met name nieuwe kerkleden vragen zich nog al eens af, hoeveel ze zullen geven aan Actie Kerkbalans. Voor hen is het goed om te weten dat deze actie de jaarlijkse ‘contributie-inning’ is van de kerken. Het richtbedrag is 3% van het netto gezinsinkomen. Een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom, maar ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee. De bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar als het totaal van de giften hoger is dan 1% van het belastbaar inkomen. Doe daarom mee met Actie Kerkbalans!

Hebt u de brief van Actie Kerkbalans niet ontvangen? Ook dan kunt u ons steunen met een (regelmatige) bijdrage. Klik hier om dat meteen online te regelen en vul dan in het vak 'opmerkingen' in dat uw bijdrage bestemd is voor de Nassaukerk.
terug