Kerk en Buurt Kerk en Buurt
Nassaukerk en Magdalenaparochie stonden in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aan de wieg van Kerk & Buurt. De Magdalenaparochie bestaat niet meer en Kerk & Buurt Westerpark is al weer geruime tijd een zelfstandige stichting. Maar nog steeds is er een sterke band tussen de Nassaukerk en Kerk & Buurt. Zo komen veel van de vrijwilligers van Kerk & Buurt uit de Nassaukerk en maakt Kerk & Buurt gebruik van ruimtes in de Nassaukerk. Voor de Nassaukerk is Kerk & Buurt een goede manier om in de buurt aanwezig te zijn.

De doelstelling van Kerk & Buurt is het vergroten van de leefbaarheid en samenhang in de buurten, met oog voor de eigenheid van alle deelnemers (bezoekers, vrijwilligers en medewerkers). Kerk & Buurt wil bouwen aan een open gemeenschap van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen.

Info: Zwanine Siedenburg (06 8325 3506 of )​
Zie ook deze website en Facebookpagina
terug