Buurtkerstnachtviering 2010 Buurtkerstnachtviering 2010

Iedereen is in de kerstnacht meer dan welkom in de Nassaukerk. Evenals voorgaande jaren staan de deuren wijd open voor de kerstnachtviering voor en met de buurt. Bezoekers van de vorige edities bewaren onvergetelijke herinneringen aan de buurtkerstnachtviering. Ook dit jaar rekenen we daarom weer op een volle kerk.

In de buurtkerstnachtviering worden bekende kerstliederen gezongen en klinkt uiteraard ook het verhaal over Jozef en Maria, het kind in de kribbe, wakende herders en zingende engelen. Velen verlenen hun medewerking, zoals dichters van de daklozenschrijfclub Kantlijn, de zanggroep van de Nassaukerk onder leiding van Judith van Dommele, een dramagroep en de internationale muziekgroep Vital onder leiding van Rudo Molly met Soul Christmas. Nico Hovius bespeelt de vleugel. Ton Moolhuizen verleent medewerking met de trombone. Wijkpredikant en buurtpastor Klaas Holwerda zal voorganger zijn.

Het thema van de buurtkerstnachtviering luidt dit jaar: 'De bierkaai wordt een stad van vrede'. Onder deze noemer gaan we op zoek naar verbindingen tussen het aloude kerstverhaal en ervaringen van mensen in ons werelddorp (global village). Op zoek naar het kleine en kwetsbare (het kind) dat het verschil kan maken. En in dat kind op zoek naar onszelf en naar een antwoord op de vraag hoe wij als dat kind worden uitgedaagd in deze wereld onze eigen plaats in te nemen tussen koningen en keizers.

Na afloop van de buurtkerstnachtviering is er natuurlijk kerstbrood en warme chocolademelk.


Nassaukerk, De Wittenkade 111, vrijdag 24 december 2010, aanvang 22.30 uur. Bel of mail voor meer informatie met de Nassaukerk (telefoon 6844216 of nassaukerk@gmail.com)

terug