koor kerstnacht koor kerstnacht
Heb je tijd en zin om in de kerstnacht mee te zingen in het kerstkoor? Van harte welkom! Alle stemgroepen zijn welkom: sopranen, alten, tenoren, bassen.

Het kerstkoor en de instrumentalisten staan onder leiding van Josefine Straeseer. Nico Ph. Hovius zit aan de piano. 

De repetities zijn op 12, 19 en 23 december. De kerstnachtviering vindt plaats op dinsdagavond 24 december.

We maken het niet te moeilijk. Het gaat om het plezier in het zingen. Sommige stukken hebben een bovenstem voor de hoge sopranen.

Na aanmelding krijg je digitaal de muziek die we gaan zingen. Meld je aan via cantor@nassaukerk.nl.
 
Viering: kerstnacht, dinsdag 24 december, 21.30 uur
Repetities: donderdag 12, donderdag 19 december en maandag 23 december, 19.30-21.00 uur
Info en opgave: Josefine Straesser, (06) 2247 4267 of 
cantor@nassaukerk.nl
terug