kunstvesper kunstvesper

De viering van Goede Vrijdag heeft trekken van een kunstvesper: een dialoog van beeldende kunst, muziek en poëzie rond het bijbelse lijdensverhaal en dat in een sfeer van verstilling. Schilderijen van Cor Bakker laten het lijden van Jezus resoneren in trauma's van mensen van nu.
Thema: Een getekend leven.

De schilderijen zijn van Aswoensdag (6 maart) tot Goede Vrijdag (19 april) aanwezig in de kerkzaal. Ze krijgen een centrale plaats in de viering van Goede Vrijdag op vrijdag 19 april. 

Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 5 halte De Wittenkade)
Wanneer: vrijdag 19 april, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda,

Volgende kunstvespers
vrijdag 19 april, 20.00 uur
zondag 30 juni, 16.00 uur

Volgende cantatediensten
zondag 3 maart, 10.30 uur: cantates van Dietrich Buxtehude
De muziek wordt uitgevoerd door het Flevo Barok Consort

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.

terug