Zichtbaar worden: kunstvesper Zichtbaar worden: kunstvesper

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Een kunstvesper verkent dit raakvlak. Laat u meenemen in een verrassende dialoog tussen beeldende kunst, muziek, poëzie en bijbel rond een oermenselijk thema. In de opzet zit ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden vertolken wat onzegbaar is.

De volgende kunstvesper wordt gehouden op zondag 26 januari in de Nassaukerk. Aan deze kunstvesper verlenen Eva Camara (schilderijen) en Caroline Deul (cello) hun medewerking. Het thema is: zichtbaar worden. De expositie is in de maanden januari en februari te zien in de Nassaukerk.

Eva Camara werkt met pasteltinten, laag voor laag op het doek gebracht. Die laten zich goed verbinden met de warme en diepe klank van de cello. De abstracte schilderijen vertonen een contrast tussen naar voren springende rechthoekige vormen en wat daarachter bij langer kijken nog versluierd zichtbaar wordt. Een spanning tussen vrijheid en grenzen, verlangens en barrières.

Eva Camara schildert vaak in haar atelier in Zuid-Spanje in de buurt van een bekende oversteekplaats van migranten: mensen die letterlijk op zoek zijn naar iets achter de horizon. De spanning tussen bedekken en onthullen in het schilderwerk leggen we aan tegen het kerkelijk jaargetijde van epifanie waarin het gaat om het zichtbaar worden, soms even, in de verhalen over Jezus, van een andere werkelijkheid die we wel aanduiden als Rijk van God.

Caroline Deul is al als kind gevallen voor de mooie en diepe klank van de cello. Momenteel studeert zij bij Timora Rosler (modern cello) en Viola de Hoog (barokcello). Ook speelt zij in verschillende ensembles.


Op zondag 12 januari om 11.30 uur wordt de expositie geopend en zal Eva Camara haar werk toelichten. Ook is er dan gelegenheid om met haar in gesprek te gaan.


Waar       : Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer : zondag 26 januari, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten    : vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info        : Klaas Holwerda, 684 4216 of 331 0793 of


Volgende kunstvespers

18 april 2014, 20.00 uur (Goede Vrijdag)
22 juni 2014, 16.00 uur

Volgende cantatediensten

9 februari 2014, 10.30 uur
18 mei 2014, 16.00 uur

In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

terug