Lijden en loslaten: kunstvesper Lijden en loslaten: kunstvesper

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Een kunstvesper verkent dit raakvlak. Laat u meenemen in een verrassende dialoog tussen beeldende kunst, muziek, poëzie en bijbel rond een oermenselijk thema. In de opzet zit ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden vertolken wat onzegbaar is.

De volgende kunstvesper wordt gehouden op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) in de Nassaukerk. Centraal staat een eigentijdse kruisweg van Gerard de Bruin. Het thema is: lijden en loslaten. De expositie is in de maanden maart en april te zien in de Nassaukerk.

Gerard de Bruin voltooide deze reeks collages in 1997 als verwerking van de periode van lijden en loslaten die voorafging aan het sterven van zijn levenspartner in 1990. De samengestelde beelden zijn indringend en confronterend. In zekere zin gedateerd, omdat het hele spectrum aan reacties dat aids in die tijd opriep voelbaar aanwezig is. Tegelijk zijn ze universeel en plaatsen ze het klassieke thema van de kruisweg midden in onze eigen ervaringen van lijden en loslaten. De zestien staties hebben titels als Verraad/Judas-kus, Veroordeeld, De doktoren, Afscheid van familie, Buddies en Afscheid vrienden.

Voor deze gelegenheid zijn ze op linnen gedrukt en in de maanden maart en april te zien in de kerkzaal van de Nassaukerk. In de sfeer van de kunstvespers aldaar gaan ze op Goede Vrijdag associatieve dialogen aan met muziek, fragmenten uit het lijdensverhaal van Jezus, persoonlijke impressies en poëzie.


Op zondag 6 april om 11.30 uur zal Gerard de Bruin zijn werk toelichten. Ook is er dan gelegenheid om met de kunstenaar in gesprek te gaan.


Waar       : Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer : vrijdag 26 januari, 20.00 uur
Kosten    : vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info        : Klaas Holwerda, 684 4216 of 331 0793 of


Volgende kunstvespers

22 juni 2014, 16.00 uur

Volgende cantatediensten

18 mei 2014, 16.00 uur

In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

terug