Overgave: kunstvesper Overgave: kunstvesper
Overgave is het thema van de kunstvesper op zondag 16 november. Voor een metershoog geschilderd tweeluik van Daniella Rubinovitz (Jacobs Pillow) verbeeldt Anika Vervloet het thema in een dans op muziek uitgevoerd door het Pamoja Trio: Annemieke Hereijgers (fluit), Elisa Karen Tavenier (altviool) en Marleen de Bakker (harp). Gedichten en fragmenten uit de bijbelse verhalencyclus over aartsvader Jacob completeren de verrassende dialoog tussen beeldende kunst, muziek, dans, poëzie en bijbel.

Als bedrieger heeft Jacob een hele weg te gaan om tot overgave te komen en te ontdekken wie hij werkelijk is. Daniella Rubinovitz werkt intuïtief: vanuit kleuren en de vormen. Het tweeluik Jacobs Pillow is ontstaan uit water en steenvormen die op het doek verschenen, weer werden ondergedompeld en opnieuw tevoorschijn kwamen. Sommige kleuren bleven weg, andere kwamen tevoorschijn en vermengden zich met wat er al was.

Zo is het ook met het leven: ondergaan wat er gebeurt, er op reageren en je er aan overgeven.
De expositie met werk van Daniella Rubinovitz is gedurende de maanden september, oktober en november aanwezig in de Nassaukerk. Op 22 september gaf Danielle Rubinovitz een workshop intuïtief schilderen.
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer: zondag 16 november, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, 684 4216 of 331 0793 of

Volgende kunstvespers
18 januari, 16.00 uur
3 april (Goede Vrijdag), 20.00 uur
28 juni, 16.00 uur

Volgende cantatediensten
4 januari, 10.30 uur
7 juni, 10.30 uur
In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.
terug