Loslaten: kunstvesper Loslaten: kunstvesper
Loslaten is het thema van de kunstvesper op Goede Vrijdag. Het is ook de titel van een van de drie grote schilderijen van Godelieve Smulders die al sinds Aswoensdag in de Nassaukerk te zien zijn.

Het handschrift van Godelieve Smulders is ruim, groots en monumentaal. Het drieluik Loslaten - Aanwezigheid - Opstanding is ontstaan als expressie van het onherroepelijke proces van rouw, loslaten en toch ook aanwezigheid voelen na het plotselinge verlies van haar partner anderhalf jaar geleden. Uitgevoerd met een zekere afstand en abstractie waarin het universele en het unieke, passie en compassie aan elkaar raken.

Tegen het decor van het schilderij 'Loslaten' en gedragen door bedaarde pianomuziek van Erik Satie klinken op Goede Vrijdag teksten die het lijdensverhaal van Jezus van Nazaret verbinden met actuele vormen van loslaten en onthechten. Gerard van Zeijl bespeelt de vleugel. Er zal ook gelegenheid zijn in het donker lichtjes te plaatsen bij een levensgroot kruis.

Deze avond maakt deel uit van een doorlopende viering: Witte Donderdag (in de stijl van Taizé) - Goede Vrijdag (kunstvesper) - Paaswake. Klik hier voor meer informatie daarover.
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer: vrijdag 3 april, 20.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, 684 4216 of 331 0793 of

Volgende kunstvespers
28 juni, 16.00 uur: beelden van Rick Keijzer

Volgende cantatediensten
7 juni, 10.30 uur: Credo uit de Hohe Messe
In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.
terug