Verlangen: kunstvesper Verlangen: kunstvesper
Verlangen is het thema van de kunstvesper op zondag 17 januari. Dat verlangen komt expressief tot uitdrukking in schilderijen van Senad Alic, muziek uitgevoerd door Gherman Popov op exotische instrumenten, poëzie en fragmenten uit de bijbel die met elkaar een dialoog aangaan.

Senad Alic leeft in twee werelden: Nederland en Bosnië, het land dat hij in 1992 met zijn gezin als vluchteling verliet. Hij wilde zijn oude cultuur niet loslaten en het liefst daarheen terugkeren, maar ontwikkelde zich tegen wil en dank hier verder tot een veelzijdig kunstenaar. In sprekende mengkleuren geeft hij mensen met wie hij nu leeft en mensen van vroeger op zijn doeken een achtergrond. Door te kijken, te ervaren en mee te bewegen of juist zijn kwast een andere kant op te draaien, tegen de stroom in. Herinneringen aan mensen of aan de geur van kersen enerzijds en pogingen tot leven in een nieuw land anderzijds: al zijn werk vertolkt verlangen.

Senad Alic ontwikkelde community art projecten voor stadswijken, organisaties en bedrijven, onder meer in opdracht van Pax Christi, Amnesty International en Vluchtelingenwerk. Hij maakte illustraties voor tijdschriften, kranten en boeken en is artistiek leider van kunstenaarsgezelschap De Werkelijkheid. Met Stichting de Vrolijkheid laat hij inderen in asielzoekerscentra via creativiteit vertrouwen en vrolijkheid hervinden. Klik hier voor zijn website.

De wieg van Gherman Popow stond in Odessa in het zuiden van de Oekraine. Hij reisde veel, verbleef in oude muziekculturen en leerde allerlei bijzondere instrumenten bespelen. Hij schreef muziek voor films en theaterspelen en bracht electronische muziek samen met muzikale tradities uit Centraal Azië en de Balkan. Voor ons bespeelt hij een bijzondere verzameling instrumenten: kuray (fluit), dombra (luit), mondharp en hulusi (pompoenfluit).

De expositie van Senad Alic is in de maanden december en januari te zien in de Nassaukerk, zo vaak de kerk open is en ook op afspraak.
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer: zondag 17 januari, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, kholwerda@hetnet.nl of Gerrie Willemsen, gtm.willemsen@gmail.com

Volgende kunstvespers
25 maart, 20.00 uur: met René van Tol (schilderijen)
22 mei, 16.00 uur: met Rini Brakkee (schilderijen)

Volgende cantatediensten
21 februari, 10.30 uur: delen uit de Johannes Passion
19 juni, 10.30 uur
In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug