Binnen / buiten: kunstvesper Binnen / buiten: kunstvesper
Binnen / buiten is het thema voor de kunstvesper op zondag 18 september met Etty Elbaz Griffioen (schilderijen en collages), Branka Zgonjanin (dans) en Ronald Visser (orgel).

‘We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals we zijn’, zo citeert Etty Elbaz met instemming Anais Nin. In haar kunstwerken verwerkt ze haar indrukken van de omgeving waarin ze leeft en werkt. In haar schilderijen gebruikt ze materialen die op haar pad komen, zoals bijvoorbeeld triplex of decoratief kant. Buiten hun vertrouwde context gaan ze deel uitmaken van het schilderij, alsof ze, ontworteld, een nieuw thuis of tenminste een thuis-voor-even zoeken en vinden. Het symboliseert voor haar de wijze waarop ieder mens een eigen en uniek levensverhaal schrijft. Schilderen als een reis in de binnenwereld en als een poging ruimte te creëren voor een verzoening van binnenwereld en buitenwereld.

In de 'Dance for a church' wordt een vergelijkbare spanning voelbaar: tussen binnen en buiten, afstand en nabijheid. Branka Zgonjanin registreert alles wat er op dat moment leeft in de ruimte; zij neemt het in zich op en brengt het in haar dansimprovisatie - begeleid door impressionistische orgelklanken - weer naar buiten.

Poëzie en fragmenten uit de bijbel voegen zich in de dialoog van beeld, klank en beweging.
 
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 10 halte De Wittenkade; parkeren vrij)
Wanneer: kunstvesper zondag 18 september, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda, of Gerrie Willemsen,

Volgende kunstvespers
zondag 11 december, 16.00 uur: met Douwe Idema (schilderijen) en Stella Matutina (muziek)
zondag 29 januari, 16.00 uur: met Diane Lekkerkerker (schilderijen)
vrijdag 14 april, 20.00 uur: met Lia Kok (Erbarme dich)
donderdag 25 mei, 16.00 uur: met Foke Stribos (schilderijen)

Volgende cantatediensten
zondag 19 juni, 10.30 uur: Christ unser Heer zum Jordan kam
zondag 20 november, 10.30 uur
zondag 28 mei, 10.30 uur: Himmelfahrtsoratorium
In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug