De geboorte van de mens: kunstvesper De geboorte van de mens: kunstvesper
Zondag 11 december vieren we het eerste lustrum van onze kunstvespers. Het thema is: de geboorte van de mens. Dat is ook de titel van het tweeluik dat Douwe Idema speciaal voor de Nassaukerk schilderde. Het ademt een bijna mystieke sfeer, evenals de vroege meerstemmige muziek uitgevoerd door Ensemble Stella Matutina.

Douwe Idema is steeds op zoek naar een ook voor anderen herkenbare vorm voor de waargenomen en doorleefde werkelijkheid. Een vorm die de beleving van de enkeling overstijgt. Na dertig jaar abstract te hebben geschilderd, verschijnen de laatste jaren ook mensfiguren in zijn werk.

Herkennen we in de gestalten op zijn tweeluik klassieke religieuze identificatiefiguren als Maria en het Christuskind, zo nadrukkelijk bezongen in de oude gregoriaanse en byzantijnse zangen die zullen klinken? Of roept het ontbreken van de eenduidigheid van de klassieke kerkelijke teksten juist vragen en spanning op? Zijn de doeken en de gestalten daarop eerder een neerslag van de actuele spanning tussen de werkelijkheid zoals we die wensen of verwachten en de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet, tussen de mensen die wij zo vaak zijn en de mens die nog in ons geboren wil worden?

De expositie is in de maanden november en december in de kerkzaal aanwezig.
 
Waar: Nassaukerk, De Wittenkade 111 (tram 10 halte De Wittenkade; parkeren vrij)
Wanneer: zondag 11 december, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage (indicatie: € 5,- of meer)
Info: Klaas Holwerda,

Volgende kunstvespers
zondag 29 januari, 16.00 uur: met Diane Lekkerkerker (schilderijen)
vrijdag 14 april, 20.00 uur: met Lia Kok (Erbarme dich)
donderdag 25 mei, 16.00 uur: met Foke Stribos (schilderijen)

Volgende cantatediensten
zondag 28 mei, 10.30 uur: Himmelfahrtsoratorium
In deze cantatediensten voert het Bach Ensemble Amsterdam cantates van Bach uit.

Klik hier voor informatie over eerdere kunstvespers.

Kunstvespers en cantatediensten brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Giften om dit werk te ondersteunen zijn daarom zeer welkom op rekeningnummer NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk, o.v.v. kunstvespers.

Tip: bekijk en like ook onze Facebookpagina Kerk en Kunst.
terug